ΠΟΛ.1220/25.8.1995

Τόκος των εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων δόσεων φόρων κληρονομιών - δωρεών -γονικών παροχών

25 Αύγ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα 25 Αυγούστου 1995
Αρ.Πρωτ.1095465/7851-2/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1220

ΘΕΜΑ: Τόκος των εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων δόσεων φόρων κληρονομιών- δωρεών-γονικών παροχών.

1095465/7851-2/0016/

Σας πληροφορούμε ότι με το αριθ. 19312/2922/1995 έγγραφο της Διεύθυνσης Αποταμίευσης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου έγινε γνωστό στα κατά τόπους Καταστήματα και Γραφεία αυτού ότι από 1 Ιουλίου 1995 μειώθηκε το ετήσιο επιτόκιο απλών καταθέσεων ταμιευτηρίου και ορίστηκε σε ποσοστό 15%.
Κατά συνέπεια και επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του ν.δ.118/73, όπως ισχύουν σήμερα μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2187/94 οι εξαμηνιαίες και οι τριμηνιαίες δόσεις των φόρων κληρονομιών - δωρεών - γονικών παροχών επιβαρύνονται με τόκο που υπολογίζεται με το επιτόκιο καταθέσεων ταμιευτηρίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, σας πληροφορούμε ότι επί των δόσεων αυτών που λήγουν από 1 Ιουλίου 1995 και μετά θα υπολογίζετε το επιτόκιο για το ποσοστό του τόκου σε 15% ετησίως, ήτοι σε 7,5% ανά εξάμηνο και 3,75% ανά τρίμηνο. Για διευκόλυνσή σας στον υπολογισμό του επιτοκίου των εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων δόσεων των φόρων κληρονομιών - δωρεών - γονικών παροχών, παραθέτουμε πίνακα με τις μεταβολές του επιτοκίου ταμιευτηρίου του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου από 1.1.1974 μέχρι σήμερα:

  1. Από 1.1.1974 μέχρι 31.12.1976 ποσοστό 5% ετησίως ή 2,5% το εξάμηνο
  2. Από 1.1.1977 μέχρι 19.6.1978 ποσοστό 7,5% ετησίως ή 3,75% το εξάμηνο
  3. Από 20.6.1978 μέχρι 31.1.1979 ποσοστό 10,5% ετησίως ή 5,25% το εξάμηνο
  4. Από 1.2.1979 μέχρι 31.8.1979 ποσοστό 10% ετησίως ή 5% το εξάμηνο
  5. Από 1.9.1979 μέχρι 14.2.1984 ποσοστό 14% ετησίως ή 7% το εξάμηνο
  6. Από 15.2.1984 μέχρι 3.7.1988 ποσοστό 15,5% ετησίως ή 7,75% το εξάμηνο
  7. Από 4.7.1988 μέχρι 31.3.1990 ποσοστό 15% ετησίως ή 7,5% το εξάμηνο
  8. Από 1.4.1990 μέχρι 5.7.1990 ποσοστό 16,5% ετησίως ή 8,25% το εξάμηνο
  9. Από 6.7.1990 μέχρι 7.2.1994 ποσοστό 18,5% ετησίως ή 9,25% το εξάμηνο
  10. Από 7.2.1994 μέχρι 31.12.1994 ποσοστό 18,5% ετησίως ή 9,25% το εξάμηνο ή 4,625% ανά τρίμηνο

11. Από 1.1.1995 μέχρι 30.6.1995 ποσοστό 16,5% ετησίως ή 8,25% ανά εξάμηνο ή 4,125% ανά τρίμηνο
12. Από 1.7.1995 και μετά ποσοστό 15% ετησίως ή 7,5% ανά εξάμηνο ή 3,75% ανά τρίμηνο


Taxheaven.gr