Αποτελέσματα live αναζήτησης

1040629/268/0015/31.5.2007 Διανομή Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, κατΆ εντολή εκδοτικών οίκων, σε φοιτητές.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1040629/268/0015/31.5.2007
Διανομή Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, κατΆ εντολή εκδοτικών οίκων, σε φοιτητές.


1040629/268/0015/31.5.2007 Διανομή Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, κατΆ εντολή εκδοτικών οίκων, σε φοιτητές.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:1040629/268/0015/31.5.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1040629/268/0015/31.5.2007

ΘΕΜΑ: Διανομή Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, κατ' εντολή εκδοτικών οίκων, σε φοιτητές.

    Απαντώντας στις από 25-4-2007 και 30/4/2007 (συμπληρωματική) αιτήσεις σας με τις οποίες θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας μεσολαβεί μεταξύ εκδοτικών οίκων  για την διανομή και μόνο πανεπιστημιακών συγγραμμάτων σε φοιτητές, άλλοτε χωρίς αμοιβή και άλλοτε με μικρή αμοιβή για τη μεσολάβηση αυτή, εκδίδοντας στην δεύτερη περίπτωση Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών προς τον εντολέα εκδοτικό οίκο, και περαιτέρω ερωτάτε εάν απαιτείται η έκδοση κάποιου φορολογικού στοιχείου για την παράδοση των εν λόγω συγγραμμάτων στους φοιτητές (π.χ. Δελτίο Αποστολής με ένδειξη δωρεάν ή Απόδειξη λιανικής πώλησης δωρεάν κ.λ.π.) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1.    Όπως  έχει γίνει δεκτό από την Διοίκηση (έγγραφά μας  1106540/781/0015/8-9-1993, 1057284/1747/557/28-5-1997 και 1063840/4333/731/1-9-2004),  για τη διαδικασία παράδοσης και τιμολόγησης πανεπιστημιακών συγγραμμάτων  από εκδοτικούς οίκους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα :
α) αντί της έκδοσης δελτίων αποστολής, αρκεί η τήρηση από τους επιτηδευματίες της κατάστασης που συντάσσεται από τα Α.Ε.Ι. (και εγκρίνεται από το ΥΠΕΠΘ)
β) εκδίδεται  προς τα Α.Ε.Ι. από κάθε επιτηδευματία πώλησης των διδακτικών βιβλίων, ένα θεωρημένο τιμολόγιο – δελτίο αποστολής για όλες τις παραδόσεις που πραγματοποίησε, μέχρι το τέλος, της  διαχειριστικής περιόδου  μέσα στην οποία αυτές έγιναν, στο οποίο μπορεί να τίθεται και η ένδειξη «επί πιστώσει», εφόσον αυτό δεν εξοφλείται άμεσα  από τον αγοραστή (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λ.π.)
   και γ) για τις διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των  τιμών  πώλησης που θα αναγράφονται  στα εκδοθέντα  τιμολόγια  και των τιμών κοστολόγησης που θα καθοριστούν  από την αρμόδια επιτροπή του ΥΠΕΠΘ θα εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο ή συμπληρωματικό τιμολόγιο,  κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.)
    Σημειώνουμε ότι από 22-12-2006 σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ 15 του άρθρου 12 του ΚΒΣ, όπως προστέθηκαν  με το άρθρο 29  παρ. 10 του ν 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α΄/22-12-2006), για τις οριστικές πωλήσεις συγγραμμάτων των οποίων η τιμή ορίζεται με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το τιμολόγιο εκδίδεται εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής απόφασης και πάντως μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία δημοσιεύεται αυτή.
2.     Ενόψει των ανωτέρω, κατ' ανάλογη εφαρμογή τους, για την παράδοση των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων στους φοιτητές  στην περίπτωση που μνημονεύετε στις σχετικές αιτήσεις σας, αρκεί η τήρηση των ονομαστικών καταστάσεων που συντάσσονται από το Πανεπιστήμιο .……, οι οποίες θα υπογράφονται από τους τελικούς παραλήπτες  των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων (φοιτητές) κατά την παραλαβή των συγγραμμάτων, αντίγραφο των οποίων θα παραδίδετε στη συνέχεια στον εντολέα σας εκδοτικό οίκο για να τιμολογήσει με τη σειρά του το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ, ΤΕΙ, κλπ).
Αυτονόητο είναι ότι στα Δελτία Αποστολής του εντολέα σας εκδοτικού οίκου θα αναγράφεται κατά περίπτωση ο σκοπός της διακίνησης (διανομή δωρεάν ή με αμοιβή), αντίγραφο δε της ως άνω  κατάστασης θα φυλάσσεται και από εσάς στο  χρόνο που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.
    Η Δ/νση Φ.Π.Α. που κοινοποιείται το παρόν με συνημμένη τη σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και ειδικότερα καθ΄ όσον αφορά στις δωρεάν υπηρεσίες που προσφέρει σε εκδοτικούς οίκους διανομής των βιβλίων τους σε φοιτητές.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης