Αποτελέσματα live αναζήτησης

1098785/654/0015/29.11.2007 Περιγραφή του είδους επί του δελτίου αποστολής.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1098785/654/0015/29.11.2007
Περιγραφή του είδους επί του δελτίου αποστολής.


1098785/654/0015/29.11.2007 Περιγραφή του είδους επί του δελτίου αποστολής.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1098785/654/0015/29.11.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1098785/654/0015/29.11.2007

ΘΕΜΑ: Περιγραφή του είδους επί του δελτίου αποστολής.

    Με την από 17.10.2007 αίτησή σας και τις προφορικές διευκρινίσεις που μας παρείχατε, θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας δραστηριοποιείται στον τομέα της πώλησης, εγκατάστασης και λειτουργίας ανεμογεννητριών, οι οποίες εισάγονται σε τμήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παραδίδονται στον πελάτη σας στον τόπο εγκατάστασης για να ακολουθήσει η συναρμολόγηση και η θέση σε λειτουργία. Σε κάποιες περιπτώσεις τα μέρη των ανεμογεννητριών, τα οποία μεταφέρονται είτε ανεξάρτητα το ένα από το άλλο (τα πολύ μεγάλα μέρη), είτε σε κοντέϊνερ, είτε σε παλέτες, αποθηκεύονται για ορισμένο χρονικό διάστημα στις εγκαταστάσεις της μεταφορικής εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο της μεταφοράς και στη συνέχεια διακινούνται και παραδίδονται προς πώληση τμηματικά με δελτία αποστολής της μεταφορικής εταιρείας, κατ' εντολή και λογαριασμό σας, απ΄ ευθείας στον πελάτη σας.
    Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε με ποιο τρόπο πρέπει να εκδοθούν τα δελτία αποστολής, δεδομένου αφ' ενός ότι η μεταφορική επί των δελτίων αποστολής που εκδίδει αναφέρει τα ανεξάρτητα μέρη των ανεμογεννητριών και γι' αυτά που βρίσκονται σε κοντέϊνερ και παλέτες αναφέρει μόνο τον αριθμό των εν λόγω συσκευασιών, αφού δεν γνωρίζει το περιεχόμενό τους, και αφ' ετέρου ότι με βάση τα δελτία αποστολής αυτά τιμολογείτε τον πελάτη σας αυτοτελώς για την πώληση των ανεμογεννητριών (και όχι των μερών αυτών) και ανεξάρτητα από την εγκατάσταση και λειτουργία τους.

    Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1100/4.4.1995, όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο 1135670/1350/0015/ΠΟΛ.1306/5.12.1995, στις περιπτώσεις ενδοκοινοτικών διακινήσεων αγαθών, τα οποία παραδίδονται από τους τόπους εισαγωγής ή μετά από προηγούμενη εναπόθεση σε εγκαταστάσεις τρίτου (π.χ. μεταφορικού γραφείου), προς πελάτη – αγοραστή του εισαγωγέα, εκδίδεται δελτίο αποστολής, είτε από τον αρχικό εισαγωγέα είτε κατ' εντολή του από τρίτο (π.χ. μεταφορικό γραφείο, κ.λπ.), με ανάλυση των ειδών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ.
2.    Περαιτέρω μετά την 1.1.93, η δυνατότητα που παρασχέθηκε με την εγκύκλιο Σ.682/52/ΠΟΛ.54/23.2.1987 (περιπτ. ια΄), καθώς και την εγκύκλιο 3/1992 (παρ. 11.9.1-2θ),  να μην αναγράφονται αναλυτικά τα είδη και οι ποσότητες στα εκδιδόμενα δελτία αποστολής, από τον επιτηδευματία εξαγωγέα ή εισαγωγέα ή εκτελωνιστή, κατά περίπτωση, εφόσον τα διακινούμενα αγαθά συνοδεύονται από παραστατικά από τα οποία προκύπτει το είδος και η ποσότητά τους, αφορά μόνο τις εισαγωγές και εξαγωγές από και προς χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις. Για τις διακινήσεις αγαθών από και προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1100/4.4.1995.
3.    Γίνεται λοιπόν κατανοητό, από τα οριζόμενα  με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92), καθώς και με την ανωτέρω Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1100/4.4.1995, ότι δεν παρέχεται δυνατότητα για μη αναλυτική περιγραφή των ειδών στα δελτία αποστολής που εκδίδει το μεταφορικό γραφείο κατ' εντολή και για λογαριασμό σας  προς τον πελάτη σας, για την διακίνηση των εν λόγω προσωρινά εναποθηκευμένων εισαγόμενων αγαθών από την Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την πώληση.
Περαιτέρω και για διευκόλυνση των συναλλαγών σας σας γνωρίζουμε ότι στη παραπάνω περίπτωση μπορεί να εκδίδεται δελτίο αποστολής, χωρίς αναλυτική περιγραφή των ειδών, από το μεταφορικό γραφείο προς την εταιρεία σας με τόπο παράδοσης τις εγκαταστάσεις του και στη συνέχεια να εκδίδεται δικό σας δελτίο αποστολής με αναλυτική περιγραφή των ειδών, και με αναγραφή ως τόπου αποστολής τις εγκαταστάσεις του μεταφορικού γραφείου, με το οποίο και θα πραγματοποιείται η διακίνηση προς τον πελάτη σας (σχετ. έγγραφό μας 1017018/113/0015/1.3.2002).
    Τέλος, και για τη συγκεκριμένη περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι, δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. να τιμολογείτε  προς τον πελάτη σας την κάθε παραγγελία ως ενιαίο σύνολο (ανεμογεννήτριες), εφόσον και ο προμηθευτής της εταιρεία σας σας τιμολογεί με τον ίδιο τρόπο (έγγραφό μας 1025415/161/0015/19.4.2007) στο χρόνο βέβαια που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης