1059157/399/0015/10.7.2007

Επιστροφή εμπορευμάτων χωρίς στοιχείο διακίνησης.

10 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1059157/399/0015/10.7.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1059157/399/0015/10.7.2007

ΘΕΜΑ: Επιστροφή εμπορευμάτων χωρίς στοιχείο διακίνησης.

    Απαντώντας στην από 15-6-2007 αίτησή σας, με την οποία ερωτάτε εάν για την επιχείρησή σας είναι νόμιμη η έκδοση Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής, όταν πελάτες σας επιτηδευματίες (ελεύθεροι επαγγελματίες) επιστρέφουν εμπορεύματα, για τα οποία έχει εκδοθεί Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής, χωρίς όμως να έχουν εκδώσει Δελτίο Αποστολής ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί από εσάς Πιστωτικό Τιμολόγιο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1.    Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ορίζεται ότι, δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών).
    2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος, ο επιτηδευματίας επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση χωρίς στοιχείο διακίνησης εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι επιτηδευματίας ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος, τηρεί στην επαγγελματική εγκατάσταση στην οποία διενεργείται η παραλαβή, βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής για κάθε παραλαβή.
    3.    Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον η επιστροφή εμπορευμάτων από επιτηδευματίες πελάτες σας δεν συνοδεύεται από δελτίο αποστολής ως έχουν υποχρέωση και παράδοση-παραλαβή αυτών έγινε στην επαγγελματική σας εγκατάσταση, υποχρεούστε στην τήρηση  βιβλίου ποσοτικής παραλαβής ή διπλότυπου δελτίο ποσοτικής παραλαβής με την  παραλαβή τους.


Taxheaven.gr