1066802/448/0015/12.7.2007

Παροχή υπηρεσιών διαφήμισης από περίπτερο. Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων

12 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1066802/448/0015/12.7.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1066802/448/0015/12.7.2007

ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών διαφήμισης από περίπτερο. Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων

            Απαντώντας στην από 30/6/2007 αίτησή σας με την οποία ζητάτε να σας γνωρίσουμε την κατηγορία βιβλίων που εντάσσεται εκμεταλλευτής περιπτέρου ο οποίος θα παρέχει και υπηρεσίες διαφήμισης (ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας) στο χώρο του  περιπτέρου, σας πληροφορούμε τα εξής:

            1.     Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο εκμεταλλευτής περιπτέρου εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων (αγορών) με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
            2.     Περαιτέρω με την παράγραφο 4.2.4 της  ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 διευκρινίστηκε μεταξύ άλλων ότι περίπτερο, για την εκμετάλλευση του οποίου ο επιτηδευματίας εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία βιβλίων, είναι αυτό που λειτουργεί μετά από σχετική άδεια που χορηγείται με βάση τις συνδυασμένες διατάξεις του ν.δ. 1044/1971, του ν.1043/1980, του άρθρου 38 του ν.1563/1985 και του άρθρου 25 του ν.1848/1989, δηλαδή ο ειδικής κατασκευής χώρος (κιόσκι) που είναι εγκατεστημένος σε πεζοδρόμιο, πλατεία, κήπο. Η ένταξη αυτή (στην πρώτη κατηγορία) ισχύει και όταν από το περίπτερο παρέχονται, δευτερευόντως, διάφορες υπηρεσίες, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο κοινό, πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών.
            3.     Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι το περίπτερο εντάσσεται στην  Α΄ κατηγορία βιβλίων ανεξάρτητα από τα πωλούμενα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού στα πλαίσια της δραστηριότητάς του και οι προαναφερόμενες περιπτώσεις υπηρεσιών είναι ενδεικτικές χωρίς να αποκλείεται και η παροχή μέσω αυτού άλλων παρεπόμενων υπηρεσιών που όμως δεν αλλοιώνουν την έννοια του «εκμεταλλευτή περιπτέρου» για την ένταξη στην  Α΄ κατηγορία τήρησης βιβλίων.
             Συνεπώς όταν από το χώρο του περιπτέρου παρέχονται και υπηρεσίες διαφήμισης (ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας) ο εν λόγω επιτηδευματίας εξακολουθεί να εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων (αγορών).


Taxheaven.gr