Αποτελέσματα live αναζήτησης

1057051/382/0015/17.10.2007 Πώληση ηλεκτρονικού υπολογιστή με ενσωματωμένο λογισμικό και προγράμματα /εφαρμογές.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1057051/382/0015/17.10.2007
Πώληση ηλεκτρονικού υπολογιστή με ενσωματωμένο λογισμικό και προγράμματα /εφαρμογές.


1057051/382/0015/17.10.2007 Πώληση ηλεκτρονικού υπολογιστή με ενσωματωμένο λογισμικό και προγράμματα /εφαρμογέ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1057051/382/0015/17.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065


1057051/382/0015/17.10.2007

ΘΕΜΑ: Πώληση ηλεκτρονικού υπολογιστή με ενσωματωμένο λογισμικό και προγράμματα /εφαρμογές.

Με την από 5/6/2007 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι ελληνική εταιρεία, που κατασκευάζει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αγοράζει από αλλοδαπή εταιρεία του ομίλου     …. λογισμικό και προγράμματα / εφαρμογές (software). Η ελληνική εταιρεία εγκαθιστά το λογισμικό και τα προγράμματα σε εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware), προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του Η/Υ. Το software μπορεί να περιλαμβάνει το λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή / και τυποποιημένες εφαρμογές ευρείας χρήσης, που συνήθως διατίθενται στην αγορά ή / και εξειδικευμένες εφαρμογές που εγκαθίστανται μετά από απαίτηση  συγκεκριμένου πελάτη. Το νέο τελικό προϊόν, το οποίο περιλαμβάνει το hardware και το εγκατεστημένο software, πωλείται στην ελληνική αγορά ως ενιαίο προϊόν από την ελληνική εταιρεία. Για την πώληση του τελικού προϊόντος εκδίδεται τιμολόγιο, στο οποίο για εμπορικούς λόγους αναγράφεται μια ενιαία τιμή, χωρίς να γίνεται διάκριση της τιμής πώλησης του software. Μετά από τα παραπάνω ρωτάτε αν ο σχετικός χειρισμός της ελληνικής εταιρείας ως προς την τιμολόγηση του ενσωματωμένου software είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ύστερα από την τροποποίηση που υπέστη από το άρθρο 27 του ν.3522/2006.

Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.     Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης δ΄  της  παραγράφου  2 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 και η οποία ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006 και καταλαμβάνει διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά, ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του.
2.      Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι από την έναρξη εφαρμογής τους η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών.  Συνεπώς η πώληση λογισμικού, τυποποιημένου ή μη, ανεξάρτητα αν πωλείται αυτούσιο ή εγκατεστημένο σε Η/Υ μαζί με αυτόν, θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
      Ειδικά στην περίπτωση πώλησης λογισμικού (τυποποιημένου ή μη) που πωλείται εγκατεστημένο σε Η/Υ μαζί με αυτόν, παρέχεται η δυνατότητα, αντί της έκδοσης ιδιαίτερου στοιχείου αξίας για κάθε πράξη (πώληση Η/Υ - πώληση λογισμικού), να εκδίδεται Τ.Π.Υ. στο οποίο θα αναγράφονται διακεκριμένα η αξία της πώλησης του αγαθού (Η/Υ) και η αξία της παροχής της υπηρεσίας (λογισμικού).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης