Αποτελέσματα live αναζήτησης

1048169/381/0015/8/6/2006 Χαρακτηρισμός παράβασης. Ύψος επιβλητέου προστίμου.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1048169/381/0015/8/6/2006
Χαρακτηρισμός παράβασης. Ύψος επιβλητέου προστίμου.


1048169/381/0015/8/6/2006 Χαρακτηρισμός παράβασης. Ύψος επιβλητέου προστίμου.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1048169/381/0015/8/6/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1048169/381/0015/8/6/2006

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός παράβασης. Ύψος επιβλητέου προστίμου.

    Με το 4509/17.5.2006 έγγραφό σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε το είδος της παράβασης και το ύψος του προστίμου στη περίπτωση που διαπιστώνεται συγκεντρωτική καταχώρηση για τα υπόλοιπα 288 πελατών στο λογαριασμό ΠΕΛΑΤΕΣ στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, χωρίς να έχει καταχωρηθεί ανάλυση του λογαριασμού αυτού σε καταστάσεις ή ισοζύγια.

    Απαντώντας στα προαναφερόμενα σας πληροφορούμε τα εξής:

1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του ΚΒΣ για τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τα οποία παρακολουθούνται με περιληπτικούς - γενικούς λογαριασμούς μπορεί να καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών τα υπόλοιπα μόνο των οικείων λογαριασμών, εφόσον καταχωρείται ανάλυση καθενός λογαριασμού σε καταστάσεις ή ισοζύγια.
2. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, για κάθε πράξη ή παράλειψη των διατάξεων του άρθρου αυτού που διαπιστώνεται σε διαφορετικό χρόνο εντός της ίδιας χρήσεως επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο.
3. Ακόμα σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στΆ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις η κάθε μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση στοιχείου απογραφής.
4. Ενόψει των ανωτέρω συνάγεται ότι η καταχώρηση των υπολοίπων 288 πελατών συγκεντρωτικά με ένα ποσό στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών χωρίς να έχει καταχωρηθεί ανάλυση ανά πελάτη σε καταστάσεις ή ισοζύγια, δεν συνιστά μη καταχώρηση 288 στοιχείων απογραφής αλλά πλημμελή ενημέρωση του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών. Συνεπώς πρόκειται για γενική παράβαση της παραγράφου 2 περίπτωση ε του άρθρου 5 του ν.2523/1997, για την οποία επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιμο ύψους βάσης υπολογισμού Νο1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) της ιδίας παραγράφου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης