1029554/239/0015/22/8/2006

Συστέγαση επιχειρήσεων.

22 Αύγ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1029554/239/0015/22/8/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1029554/239/0015/22/8/2006

ΘΕΜΑ: Συστέγαση επιχειρήσεων.

Με σχετική αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι σε ένα ενιαίο οικόπεδο 60.675 τ.μ. τα πραγματοποιούμενα στοιχεία δόμησης είναι τα εξής:

1.    Κτίριο αν (θυρωρείο)                                                       7,76  τ.μ.
2.    Κτίριο βν (υπέργεια δεξαμενή - αποθήκη)                  174,41   τ.μ.
3.    Κτίρια ζ   (υπέργειες δεξαμενές)                                   42,43   τ.μ.
4.    Κτίριο η   (βιομηχανοστάσιο)                                   4,455,37   τ.μ.
5.    Κτίριο θ   (γραφεία)                                                 360,54   τ.μ.  (δύο   
           είσοδοι και αριθμημένα γραφεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
6.    Κτίριο Ι    (οικία)                                                           132,25   τ.μ.
7.    Βιομηχανικό ψυγείο                                                     854,30   τ.μ.
Από τα ανωτέρω ακίνητα τα με α/α 4 και 5 (τα γραφεία με αριθμούς 1, 2, 3 και 4) έχουν εκμισθωθεί από τις 25/12/2003 στην εταιρεία…………….. και αντικείμενο εργασιών εμπορία οπωρολαχανικών ως υποκατάστημα αυτής.
Στις 20/02/2006 τα ακίνητα με α/α 5 (τα γραφεία με αριθμούς 5, 6, 7, 8, 9, 10) και 7 (βιομηχανικό ψυγείο) εκμισθώθηκαν στην εταιρεία…………………. Ε.Ε. με έδρα την Τρίπολη και αντικείμενο εργασιών εμπορία οπωρολαχανικών ως υποκατάστημα αυτής.
    Ενόψει των ανωτέρω ρωτάτε αν τίθεται θέμα συστέγασης των εν λόγω επιχειρήσεων και μη θεώρησης των βιβλίων και στοιχείων τους του Κ.Β.Σ.
    Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.    Με τις διατάξεις του έκτου και του έβδομου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι δεν θεωρούνται βιβλία και στοιχεία στον επιτηδευματία που έχει αντικείμενο εργασιών την παραγωγή ή την εμπορία αγαθών και διατηρεί κοινή επαγγελματική στέγη με άλλο επιτηδευματία που έχει αντικείμενο εργασιών την παραγωγή ή την εμπορία όμοιων αγαθών με αυτόν. Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης θεωρείται ότι υπάρχει κοινή επαγγελματική στέγη, ιδίως όταν οι πελάτες των συστεγαζόμενων επιτηδευματιών εξυπηρετούνται από κοινή είσοδο του χώρου του καταστήματος ή ο χώρος αυτός είναι ενιαίος ή επικοινωνεί με εσωτερικές εισόδους.
2.    ΚατΆ εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων οι επιτηδευματίες έχουν κοινή επαγγελματική στέγη, όταν οι επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις βρίσκονται στον ίδιο χώρο (π.χ. σε ενιαίο όροφο κτιρίου) ή σε διαφορετικούς χώρους οι οποίοι όμως επικοινωνούν μεταξύ τους (π.χ. σε διαφορετικούς ορόφους κτιρίου οι οποίοι επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα), πράγμα που σημαίνει ότι και στη μία και στην άλλη περίπτωση οι πελάτες των εν λόγω επιτηδευματιών εξυπηρετούνται από κοινή ή κοινές εισόδους. Αντίθετα όταν οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις των επιτηδευματιών βρίσκονται σε αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες του ίδιου κτιρίου π.χ. σε αυτοτελή γραφεία του ίδιου ή διαφορετικών ορόφων κτιρίου, τότε δεν υφίσταται κοινή επαγγελματική στέγη των επιτηδευματιών, καθόσον οι πελάτες τους εξυπηρετούνται από ξεχωριστές εισόδους, δεδομένου ότι η κεντρική είσοδος του κτιρίου δεν συνιστά είσοδο της επαγγελματικής τους εγκατάστασης.
3.    Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι στην περίπτωση που αναφέρετε, κατά την οποία οι συγκεκριμένες εταιρίες έχουν μισθώσει ξεχωριστά γραφεία στο ίδιο κτίριο (θέμα πραγματικό), τα οποία χρησιμοποιούν ως υποκαταστήματα με αντικείμενο εργασιών την εμπορία οπωρολαχανικών, δεν υφίσταται κοινή επαγγελματική στέγη αυτών.


Taxheaven.gr