Αποτελέσματα live αναζήτησης

1107143/799/0015/2/1/2006 Περιεχόμενο Ισοζυγίου λογαριασμών Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1107143/799/0015/2/1/2006
Περιεχόμενο Ισοζυγίου λογαριασμών Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών.


1107143/799/0015/2/1/2006 Περιεχόμενο Ισοζυγίου λογαριασμών Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1107143/799/0015/2/1/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1107143/799/0015/2/1/2006

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο Ισοζυγίου λογαριασμών Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών.

    Απαντώντας στην από 11 Νοεμβρίου 2005 αίτησή σας, αναφορικά με την υποχρέωση εμφάνισης ή μη στο ισοζύγιο λογαριασμών «Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών» των λογαριασμών που έχουν μεν κίνηση μέσα στο μήνα αλλά με τελικό υπόλοιπο μηδέν (χρέωση μείον πίστωση = μηδέν), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1. Με τις διατάξεις της περίπτ. βΆ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας που τηρεί μηχανογραφικά βιβλία τρίτης κατηγορίας εκτυπώνει μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις θεωρημένο ισοζύγιο λογαριασμών «Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών», στο οποίο εμφανίζονται τα προοδευτικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών όλων των βαθμίδων, καθώς και των υπολοίπων αυτών μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα, τα σύνολα των κινήσεων του μήνα, τα συνολικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών, καθώς και τα υπόλοιπά τους, χρεωστικά και πιστωτικά, μέχρι το τέλος του μήνα που αφορούν.
    2. Επίσης στην 1099747/840/0015/ΠΟΛ 1271/12.12.2002 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 3052/2002 και ειδικότερα στο άρθρο 5 αυτής, αναφέρεται ότι για τον τρόπο τήρησης του πιο πάνω ισοζυγίου εφαρμόζονται αναλόγως όσα διευκρινίζονται με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1225/2002, με την οποία δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1167/2002.
    Περαιτέρω στην παρ. 5 του Κεφαλαίου II της εν λόγω εγκυκλίου (ΠΟΛ 1225/2002) αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το ισοζύγιο περιέχει: α) τα προοδευτικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών, καθώς και των υπολοίπων μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα (στήλες 4), β) τα σύνολα των κινήσεων του μήνα (στήλες 2), γ) τα συνολικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών και τα υπόλοιπά τους (χρεωστικά και πιστωτικά) μέχρι το τέλος του μήνα που αφορούν (στήλες 4). Τα υπόλοιπα (προοδευτικά και συνολικά) μπορεί να απεικονίζονται σε μία στήλη αντί δύο με αναγραφή του προσήμου (-)στα πιστωτικά υπόλοιπα και με άθροιση χωριστή των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων.
    3. Από τα προαναφερόμενα είναι προφανές ότι το ανωτέρω ισοζύγιο πρέπει να περιλαμβάνει τους λογαριασμούς που έχουν κίνηση μέσα στο μήνα, ανεξάρτητα αν το υπόλοιπό τους είναι μηδενικό. Επομένως η μη εμφάνιση στο υπόψη ισοζύγιο των εν λόγω λογαριασμών συνιστά παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης