1035206/283/0015/26/6/2006

Πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται πρόστιμα Κ.Β.Σ. για παραβάσεις αποβιώσαντος επιτηδευματία φυσικού προσώπου που διέπραξε όσο ήταν εν ζωή.

26 Ιούν 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1035206/283/0015/26/6/2006


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1035206/283/0015/26/6/2006

ΘΕΜΑ: Πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται πρόστιμα Κ.Β.Σ. για παραβάσεις αποβιώσαντος επιτηδευματία φυσικού προσώπου που διέπραξε όσο ήταν εν ζωή.

Με την από 6/4/2006 νέα αίτησή σας ζητάτε διευκρινίσεις επί του 1087194/171/0015/17.2.2005 εγγράφου μας και ειδικότερα:

α) αν μετά το θάνατο του επιτηδευματία φυσικού προσώπου, την ταυτόχρονη διακοπή εργασιών της ατομικής του επιχείρησης και την υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς είναι δυνατόν να ζητά για φορολογικό έλεγχο η αρμόδια ΔΟΥ από τους κληρονόμους τους τα βιβλία του Κ.Β.Σ. που τηρούσε ο αποβιώσας για την ατομική του επιχείρηση και
β) αν είναι νόμιμο και προβλέπεται να καταλογισθούν πρόστιμα στους κληρονόμους του υποχρέου μετά το θάνατό του και κατόπιν της δήλωσης φόρου κληρονομιάς για τυχόν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. στα τηρούμενα βιβλία από τον ίδιο όσο ήταν εν ζωή.  

    Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Με το 1087194/171/0015/17.2.2005 έγγραφό μας σας γνωρίσαμε ότι στην περίπτωση που κληρονόμοι αποβιώσαντος επιτηδευματία φυσικού προσώπου έκαναν αποδοχή κληρονομιάς, τα χρηματικά πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. στις οποίες υπέπεσε ο αποβιώσας όσο ήταν εν ζωή επιβάλλονται στους κληρονόμους του ως υποχρεώσεις της κληρονομιάς και δεν υπόκεινται σε απόσβεση με το θάνατο του παραβάτη.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν, ανεξάρτητα αν οι κληρονόμοι έχουν υποβάλει ή μη δήλωση φόρου κληρονομιάς.   
2.    Περαιτέρω σημειώνουμε ότι εφόσον οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος επιτηδευματία φυσικού προσώπου έκαναν αποδοχή κληρονομιάς, υποχρεούνται μεταξύ άλλων και στη διαφύλαξη των βιβλίων και των στοιχείων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και τηρούσε ο αποβιώσας, για όσο χρόνο απαιτείται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.  Συνεπώς είναι δυνατόν η αρμόδια Δ.Ο.Υ. να ζητήσει τα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. που τηρούσε ο αποβιώσας επιτηδευματίας για φορολογικό έλεγχο από τους κληρονόμους του, εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία διαφύλαξής τους.


Taxheaven.gr