1028297/225/0015/10.7.2006

Υποβολή της κατάστασης προμηθευτών της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από επιτηδευματίες για τις προμήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε κατόχους- χρήστες πιστωτικών καρτών.

10 Ιούλ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1028297/225/0015/10.7.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1028297/225/0015/10.7.2006

ΘΕΜΑ: Υποβολή  της κατάστασης προμηθευτών της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από επιτηδευματίες για τις προμήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε κατόχους- χρήστες πιστωτικών καρτών.

    Σε απάντηση της από 16.3.2005 αίτησή σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύει, δεν υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για τους τόκους και τις προμήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές καθώς και για τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τις συντάξεις που χορηγούν και κατά συνέπεια δεν υποχρεούνται (οι επιτηδευματίες) στην υποβολή της κατάστασης προμηθευτών της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και για τις προμήθειες που καταβάλλουν για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε κατόχους-χρήστες πιστωτικών καρτών.


Taxheaven.gr