Αποτελέσματα live αναζήτησης

1050945/390/0015/13.6.2006 Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1050945/390/0015/13.6.2006
Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

1050945/390/0015/13.6.2006 Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:  1050945/390/0015/13.6.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1050945/390/0015/13.6.2006

ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

    Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, με την οποία ερωτάτε ποιές αξίες της εκκαθάρισης που εκδίδεται κατΆ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και ειδικότερα:

α)    Από τον εντολέα πωλητή και τον αντιπρόσωπο που εκδίδει εκκαθάριση πωλήσεων και
β)  Από τον εντολέα αγοραστή και τον αντιπρόσωπο που εκδίδει εκκαθάριση αγορών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.    Η εκκαθάριση των παρ. 7 και 8 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. είναι φορολογικό στοιχείο αξίας αθεώρητο και διακανονίζονται με αυτήν οι σχέσεις στις περιπτώσεις:
α)    πώλησης αγαθών για λογαριασμό τρίτου,
β)    επεξεργασία για λογαριασμό τρίτου,
γ)    αγορά αγαθών για λογαριασμό τρίτου και
δ)    λήψης υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου.
    Η εκκαθάριση στην ουσία είναι ένα τιμολόγιο, στο οποίο, εκτός της αμοιβής του αντιπροσώπου, του επεξεργαστή (φασονίστα), αναγράφονται και άλλα δεδομένα.
    Συνεπώς, εφόσον εκδίδεται εκκαθάριση, δεν απαιτείται η έκδοση και ιδιαίτερου τιμολογίου για την αμοιβή, η οποία πρέπει να απεικονίζεται στην εκκαθάριση.
2.    Περαιτέρω διευκρινίστηκε (έγγραφό μας 10423569/49/0015 ΒΆ/18.4.95) ότι ο αντιπρόσωπος, ως εκδότης των φορολογικών στοιχείων για τις πωλήσεις που πραγματοποιεί για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου (εντολέα), είναι ο άμεσα συναλλασσόμενος με τους αγοραστές των αγαθών του εντολέα και ως εκ τούτου διαθέτει τα δεδομένα που πρέπει να αναγραφούν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, όπως ονοματεπώνυμο πελάτη, αξία συναλλαγής ΑΦΜ κ.λ.π. και κατά συνέπεια οι καταστάσεις στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται ως εξής:
    α)   ο αντιπρόσωπος θα συμπεριλάβει στη συγκεντρωτική κατάσταση πελατών τα φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν για τις συναλλαγές που πραγματοποίησε για λογαριασμό του εντολέα (τρίτου) καθώς και το ποσό της προμήθειας που θα του καταβάλλει ο εντολέας, με βάση τις εκκαθαρίσεις που εξέδωσε προς αυτόν και
    β)   ο εντολέας θα συμπεριλάβει στην συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών μόνο την προμήθεια, που έχει κατά τΆ ανωτέρω, καταβάλλει στον αντιπρόσωπο.
3.    ΚατΆ ανάλογη εφαρμογή των προαναφερομένων, υποβάλλονται και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών στην περίπτωση της αγοράς αγαθών για λογαριασμό τρίτου.  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης