Αποτελέσματα live αναζήτησης

1030609/244/0015/14.4.2006 Λανθασμένη αναγραφή του Α.Φ.Μ. των αντισυμβαλλομένων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1030609/244/0015/14.4.2006
Λανθασμένη αναγραφή του Α.Φ.Μ. των αντισυμβαλλομένων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

1030609/244/0015/14.4.2006 Λανθασμένη αναγραφή του Α.Φ.Μ. των αντισυμβαλλομένων στις συγκεντρωτικές καταστάσει

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:  1030609/244/0015/14.4.2006


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1030609/244/0015/14.4.2006

ΘΕΜΑ: Λανθασμένη αναγραφή του Α.Φ.Μ. των αντισυμβαλλομένων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών.

    Σε απάντηση της από 23.3.2006 αίτησής σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και ειδικότερα για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις της λανθασμένης αναγραφής του Α.Φ.Μ. των αντισυμβαλλομένων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), στις καταστάσεις πελατών – προμηθευτών καταχωρείται, μεταξύ άλλων και ο Α.Φ.Μ. των συναλλασσομένων με τον υπόχρεο σε υποβολή τους.
    Ο Α.Φ.Μ. του κάθε επιτηδευματία αποτελεί το μοναδικό στοιχείο ταυτότητας με τον οποίο επιτυγχάνεται η μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων των συγκεντρωτικών καταστάσεων.
2.    Η αναβάθμιση του φορολογικού συστήματος περιλαμβάνει την αξιοποίηση στοιχείων και τη διασταύρωση αυτών και για το λόγο αυτό η ακρίβεια του περιεχομένου των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών που υποβάλλονται, αποτελεί βασική επιδίωξη για την επιτυχία του ως άνω σκοπού, ο οποίος, όπως είναι αυτονόητο, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής του Α.Φ.Μ. των αντισυμβαλλομένων. Η διαδικασία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων λειτουργεί αποτρεπτικά και αποθαρρύνει εκτός των άλλων τη μη καταχώρηση φορολογικών στοιχείων στα τηρούμενα βιβλία των επιτηδευματιών, αφού αυτό εύκολα μπορεί να εντοπισθεί, μετά την επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων.
3.    Περαιτέρω, για κάθε παράβαση των διατάξεων του ΚΒΣ, όπως και αυτή της λανθασμένης αναγραφής ή της μη αναγραφής του ΑΦΜ των αντισυμβαλλομένων στις καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, προβλέπεται η επιβολή προστίμου, που σκοπό έχει τον πειθαναγκασμό των παραβατών να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα αυτό. Το πρόστιμο είναι κύρωση διοικητική και για την επιβολή του δεν απαιτείται η ύπαρξη δόλου (πρόθεσης), αλλά αρκεί η διαπίστωση της παράβασης. Εξάλλου, σκοπός του προστίμου εν προκειμένω δεν είναι μόνο η τιμωρία του παραβάτη, αλλά και η αποτροπή, τόσο του ίδιου από επανάληψη της παράβασης, όσο και των λοιπών επιτηδευματιών από τυχόν διάπραξή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης