1045737/360/0015/25.5.2006

Υποχρέωση προσκόμισης κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρήσεων, φορολογικών στοιχείων για ακύρωση, με χρόνο θεώρησης αυτών μέχρι 31/12/1996.

25 Μάι 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1045737/360/0015/25.5.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1045737/360/0015/25.5.2006

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση προσκόμισης κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρήσεων, φορολογικών στοιχείων για ακύρωση, με χρόνο θεώρησης αυτών μέχρι 31/12/1996.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και σε συνέχεια του 1116780/903/0015/22.2.2006 εγγράφου μας, με το οποίο σας είχαμε διευκρινίσει ότι, στις περιπτώσεις διακοπής εργασιών υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης για ακύρωση των θεωρημένων και μη χρησιμοποιημένων φορολογικών στοιχείων, προκειμένου να αποκλειστεί η παράνομη χρησιμοποίησή τους, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά με το παρόν και τα ακόλουθα:

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2515/1997, όπως ερμηνεύθηκαν με την 1095661 /560/0015/ΠΟΛ. 1263/1997 εγκύκλιό μας, αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία είχαν θεωρηθεί μέχρι 31/12/1996 και παρέμειναν αχρησιμοποίητα μέχρι 31/12/1997 και τα οποία καθίσταντο από 1/1/1998 αυτομάτως άκυρα στα χέρια των εκδοτών, χωρίς να απαιτείται η προσκόμισή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για ακύρωση, αφορούσαν τη μη προσκόμισή τους κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και όχι τη μη προσκόμισή τους κατά τη διακοπή επιτηδεύματος (έγγραφά μας 1082743/725/27.10.2004, 1094876/812/14.12.2004 και 1116780/903/22.2.2006) και κατά συνέπεια και η περίπτωση της μη προσκόμισης των ως άνω στοιχείων για ακύρωση, επισύρει το πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 8 περ. θ') του ν. 2523/1997.


Taxheaven.gr