Αποτελέσματα live αναζήτησης

1093529/749/0015/23.11.2006 Έκδοση μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων επί οχήματος, εν σειρά, με τη χρήση θερμικού εκτυπωτή, σε θερμικό χαρτί.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1093529/749/0015/23.11.2006
Έκδοση μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων επί οχήματος, εν σειρά, με τη χρήση θερμικού εκτυπωτή, σε θερμικό χαρτί.


1093529/749/0015/23.11.2006 Έκδοση μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων επί οχήματος, εν σειρά, με τη χρήση θε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:  1093529/749/0015/23.11.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1093529/749/0015/23.11.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων επί οχήματος, εν σειρά, με τη χρήση θερμικού εκτυπωτή, σε θερμικό χαρτί.

    Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι, η εταιρεία σας, που δραστηριοποιείται στο χώρο επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου 2006 θα πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στις διατάξεις της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003 περί «απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων¨»( ύψος ακαθάριστων εσόδων άνω των 2.934.702 ευρώ και μέσος όρος προσωπικού άνω των 50 ατόμων) και ρωτάτε εάν μπορείτε να εκδίδετε τις αποδείξεις λιανικής πώλησης (α.λ.π) για την πώληση των ανταλλακτικών καθώς και τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (α.π.υ), με τη χρήση φορητών Η/Υ επί αυτοκινήτου, οι οποίες θα εκτυπώνονται με τη χρήση θερμικού εκτυπωτή, σε θερμικό χαρτί σε τρία εν σειρά αντίγραφα, έκαστο των οποίων θα αναγράφει τον προορισμό του, χωρίς σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ.

Αναφορικά με το ερώτημά σας ,σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.Με τις διατάξεις της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1061\\1-7-2004,ορίζεται ως προαιρετική η χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809\\1988, για τη σήμανση των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται μηχανογραφικά επί αυτοκινήτου και κατά συνέπεια αυτά πρέπει να εκδίδονται θεωρημένα και σε περίπτωση που η εκδότρια επιχείρηση υπάγεται στις διατάξεις της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083\\2003 περί έκδοσης αθεωρήτων ,εκδίδονται αθεώρητα με την ένδειξη «αθεώρητα βάσει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083\\2003».
2.Περαιτέρω όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (Εγκ.Σ.4547\\140\\Εγκ.40\\30-6-1977,έγγρ.1000721\\5\\18-1-1999,1042865/318/8-5-2001 και 1025228/201/4-5-2006), στις περιπτώσεις που εκδίδονται στοιχεία μηχανογραφικά από εκτυπωτές σελίδας (inkjet ,laser κ.λπ),που πρακτικά δε μπορούν να εκτυπώσουν διπλότυπα ή τριπλότυπα έντυπα, επιτρέπεται η διαδοχική (εν σειρά), εκτύπωση όλων των αντιτύπων, κατ αύξοντα αριθμό για κάθε είδος και σειρά εκδιδόμενων στοιχείων.
3.Ειδικότερα η χρήση θερμικού χαρτιού στην έκδοση φορολογικών στοιχείων, λόγω της φύσεως αυτού ,όπου απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες κατά την αποθήκευση και διαφύλαξη του (λ.χ. μη έκθεση σε θερμική ακτινοβολία π.χ. ηλιακό φως, αποφυγή αποθήκευσης σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία κ.λπ), καθιστά επισφαλή την τήρηση και τη διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων που εκτυπώνονται με τη χρήση αυτού ,για όσο χρόνο προβλέπεται η διαφύλαξη αυτών από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ (π.δ 186/92),δεδομένου ότι δε διασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα του περιεχομένου των εν λόγω στοιχείων.
Επισημαίνεται ότι, οι εκτυπωτές στοιχείων που συνδέονται με Η/Υ, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1100772/1474/ΠΟΛ.1135/26-10-2005 περί «κωδικοποίησης –συμπλήρωσης τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων (ΦΗΜ)», με τις οποίες θεσπίζονται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για τους χρήστες θερμικών εκτυπωτών που είναι ενσωματωμένοι στους ΦΗΜ ,όσον αφορά τη φύλαξη του θερμικού χαρτιού ,ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η αναγνωσιμότητα των φορολογικών στοιχείων της κατηγορίας αυτής ,για όσο χρόνο προβλέπεται η διαφύλαξη τους από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
4.Γιά τους λόγους που προαναφέρονται κρίνεται σκόπιμο να αποφευχθεί η χρήση θερμικού εκτυπωτή ,για τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία (α.λ.π και α.π.υ) επί αυτοκινήτου ,με τη χρήση φορητού Η/Υ ,χωρίς αυτά (τα στοιχεία) να σημαίνονται μέσω ΕΑΦΔΣΣ.
Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε ,με δική σας ευθύνη, θερμικό εκτυπωτή γιά τις εκδιδόμενες α.λ.π και α.π.υ και μόνο ,επί αυτοκινήτου ,εφόσον το περιεχόμενο των στοιχείων αυτών ,εξασφαλίζεται μέσω της χρήσης  των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης