Αποτελέσματα live αναζήτησης

1060103/473/0015/8.8.2006 Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων από τοπογράφο μηχανικό σε ιδιώτες συγκύριους έκτασης, για κοινές δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την ένταξη της έκτασης σε σχέδιο πόλεως.

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1060103/473/0015/8.8.2006
Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων από τοπογράφο μηχανικό σε ιδιώτες συγκύριους έκτασης, για κοινές δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την ένταξη της έκτασης σε σχέδιο πόλεως.


1060103/473/0015/8.8.2006 Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων από τοπογράφο μηχανικό σε ιδιώτες συγκύριους έ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:  1060103/473/0015/8.8.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1060103/473/0015/8.8.2006

ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων από τοπογράφο μηχανικό σε ιδιώτες συγκύριους έκτασης, για κοινές δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την ένταξη της έκτασης σε σχέδιο πόλεως.

    Απαντώντας στην από 28.6.2006 αίτησή σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Ως γνωστόν, για την υλοποίηση των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος σχετικά με την τεκμαρτή δαπάνη ανέγερσης  οικοδομής (Ε.Κ.Κ.Ο.), δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. η έκδοση των φορολογικών στοιχείων από προμηθευτές των αγαθών ή εργολάβους, στο όνομα καθενός συγκύριου χωριστά, κατά  τα προβλεπόμενα ποσοστά (π.χ. πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας, κάθετης κ.λ.π.), ανεξάρτητα από το αν τα αγαθά (υλικά κ.λ.π.) μεταφέρονται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με κοινή φόρτωση (ένα φορτίο) ή το έργο εκτελείται από το ίδιο πρόσωπο (εργολάβο) και με την προϋπόθεση ότι στο κάθε  φορολογικό στοιχείο, εκτός των άλλων θα αναφέρονται τα στοιχεία των λοιπών συγκυρίων, καθώς και οι αριθμοί των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται προς αυτούς (σχετ. το υπ΄ αριθμ.1052564/298/0015Β΄/ 12.5.97 έγγραφό μας).
2.    Δεδομένου ότι ο προαναφερόμενος τρόπος έκδοσης των στοιχείων είναι εφικτός στις περιπτώσεις μικρού αριθμού συγκυρίων και προς διευκόλυνση της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων έχει γίνει δεκτό στις περιπτώσεις ανέγερσης οικοδομής από πολλούς συγκύριους (ιδιώτες), τα φορολογικά στοιχεία από τους προμηθευτές των αγαθών και τους εργολάβους να εκδίδονται στο όνομα ενός μόνο των συγκυρίων (κατά κοινή συναίνεση όλων), με την προϋπόθεση ότι στο κάθε φορολογικό στοιχείο, εκτός των άλλων θα αναφέρεται και ο υπόλοιπος αριθμός των μη αναγραφόμενων σ΄ αυτά συγκύριων π.χ. «και λοιποί 7 ή 8 κ.λ.π. συγκύριοι» (σχετ. το υπ΄ αριθμ. 1052053/470/Α0015Β΄/20.6.2000 έγγραφο των Δ/νσεων Κ.Β.Σ. και Φορολογίας Εισοδήματος).
3.    Με βάση τα προαναφερόμενα είναι δυνατόν και στην περίπτωσή σας να εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία στο όνομα ενός μόνο των συγκυρίων (κατά κοινή συναίνεση όλων) κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
    Διευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω τρόπος έκδοσης των στοιχείων, γίνεται δεκτός μόνον για τις δαπάνες που βαρύνουν από κοινού όλους τους ιδιώτες συγκυρίους της υπό ένταξη σε σχέδιο πόλεως έκτασης (π.χ. εκπόνηση μελέτης της υπό ένταξη εκτάσεως, εργασίες σε κοινόκτητους ή κοινόχρηστους χώρους αυτής).
4.    Τέλος, η Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος στην οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοτυπία της αίτησης καθώς και σχετικής διευκρινιστικής, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες στο ερώτημα της αρμοδιότητάς της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης