Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1204/25.7.1995 Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων σε συστεγαζόμενες επιχειρήσεις


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-07-1995 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1204/25.7.1995
Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων σε συστεγαζόμενες επιχειρήσεις


Αθήνα, 25 Ιουλίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1088185/702/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1204

ΘΕΜΑ: “Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων σε συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.”

Δ.Υ.Ο. 1088185/702/0015/ΠΟΛ.1204/ 25.7.1995

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας από επιχειρήσεις και από επαγγελματικές οργανώσεις αναφορικά με τη δυνατότητα συστέγασης ορισμένων επιχειρήσεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Από το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. β' της παραγρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., όπως αυτό προστέθηκε και ισχύει με την παράγρ. 31 του άρθρου 43 του Ν.2214/1994 ορίζεται ότι:
"... δεν θεωρούνται βιβλία και στοιχεία στον επιτηδευματία που έχει αντικείμενο εργασιών την παραγωγή ή την εμπορία αγαθών και διατηρεί κοινή επαγγελματική στέγη με άλλον επιτηδευματία που έχει αντικείμενο εργασιών την παραγωγή ή την εμπορία όμοιων αγαθών με αυτόν ...".

2. Για την καλύτερη κατανόηση της νέας διάταξης, με την παράγρ. 31 της με αριθμό 1076242/524/ εγκυκλίου μας, είχαμε παραθέσει σχετικά παραδείγματα, σύμφωνα με την οποία δεν απαγορεύεται η συστέγαση δύο επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία σιδήρου η μια και η άλλη την εμπορία αλουμινίου κ.λπ.

3. Με βάση τα προαναφερθέντα ως κριτήριο για τη συστέγαση ή μη επιχειρήσεων λαμβάνεται η παραγωγή ή η εμπορία όμοιων αγαθών, όχι όμως και ομοειδών. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που τα διατιθέμενα στην αγορά προϊόντα διακρίνονται ευκρινώς μεταξύ τους, είτε επειδή κατασκευάζονται από διαφορετική πρώτη ύλη,
είτε επειδή είναι διαφορετικής επωνυμίας - μάρκας, που ως εμπορικό σήμα είναι προεκτυπωμένη σ' αυτά και η οποία τα διακρίνει εμπορικά ή τα χαρακτηρίζει στις συναλλαγές, δεν έχει, για τις περιπτώσεις αυτές, εφαρμογή η υπόψη διάταξη.

Αντίθετα, και προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας, η ως άνω διάταξη έχει εφαρμογή για τις συστεγαζόμενες επιχειρήσεις οι οποίες για την παραγωγή των προϊόντων τους χρησιμοποιούν τις ίδιες πρώτες ύλες, ανεξάρτητα αν τα παραγόμενα προϊόντα είναι ευδιάκριτα και επώνυμα.

Ειδικότερα, με βάση τα ανωτέρω, μπορούν να συστεγαστούν δυο επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία καλλυντικών του οίκου "Α" η μια και του οίκου "Β" η άλλη, ή την εμπορία ωρολογίων επωνυμίας "Γ" η μια και την εμπορία ωρολογίων επωνυμίας "Δ" η άλλη, ή την εμπορία αποκλειστικά χρυσών κοσμημάτων η μια και την εμπορία αποκλειστικά αργυρών κοσμημάτων η άλλη, ή την εμπορία τσιγάρων μάρκας "Α" η μια και την εμπορία τσιγάρων μάρκας "Β" η άλλη κ.λπ.

4. Διευκρινίζεται, περαιτέρω, ότι είναι δυνατή η μίσθωση συγκεκριμένου χώρου σε πολυκαταστήματα από ορισμένη επιχείρηση για τη διάθεση απ' αυτόν των προϊόντων της υπό την προϋπόθεση ότι τα αγαθά που εμπορεύεται η εκμισθώτρια επιχείρηση δεν θα είναι όμοια με τα προϊόντα της μισθώτριας επιχείρησης. Ετσι, δηλαδή, δεν απαγορεύεται στον Α' επιτηδευματία που αντιπροσωπεύει ή πωλεί επώνυμα προϊόντα του οίκου "ΕΝΤΟ" να μισθώσει συγκεκριμένο χώρο σε πολυκατάστημα, εφόσον τα εμπορεύματα που θα διαθέτει δεν θα είναι όμοια με εκείνα που εμπορεύεται το πολυκατάστημα.

5. Για την απρόσκοπτη εφαρμογή της νέας διάταξης επισημαίνεται ότι επιβάλλεται, με την υποβολή της δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος, όταν πρόκειται για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις ή με σχετική δήλωσή τους για τις ήδη λειτουργούσες, να γνωστοποιείται στον προϊστάμενο της οικείας Δ.Ο.Υ. το ακριβές αντικείμενο εργασιών, προκειμένου να κριθεί απ' αυτόν, αν συντρέχει περίπτωση μη θεώρησης βιβλίων και στοιχείων, λόγω συστέγασης.

6. Επισημαίνεται ότι, οι Ιχθυέμποροι - Ιχθυοπώλες, οι οποίοι από ετών παραδοσιακά συστεγάζονται στη Δημοτική Ιχθυαγορά Αθηνών (Βαρβάκειος Αγορά) και διαθέτουν τα προϊόντα τους από κοινούς χώρους (καταστήματα) τα οποία έχει εκμισθώσει ο Δήμος Αθηναίων σε περισσότερα του ενός πρόσωπα, λόγω της ιδιομορφίας της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών και προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς παρέχεται η δυνατότητα στους επιτηδευματίες αυτούς, κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στις
σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ., να συνεχίσουν να συστεγάζονται στον ίδιο χώρο (Βαρβάκειος Αγορά) και μετά την 30η Ιουνίου 1995.

7. Επίσης, η ίδια δυνατότητα δίνεται και στις επιχειρήσεις βυρσοδεψών Ν. Αττικής οι οποίες σήμερα συστεγάζονται στην περιοχή Βοτανικού επειδή απαγορεύεται η μετεγκατάστασή τους σε άλλο χώρο και μέχρι της δημιουργίας του
ειδικού βιομηχανικού πάρκου στο οποίο θα επιτραπεί η μεταφορά των εγκαταστάσεών τους μετά την κατασκευή των απαραίτητων μονάδων επεξεργασίας των βιομηχανικών λημμάτων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης