1084591/676/0015/31.10.2006

Διακίνηση αγαθών με επιβατικό Ι.Χ. μεταφορικό μέσο της προμηθεύτριας εταιρίας και μεταφόρτωση αυτών σε μεταφορικά μέσα (Ι.Χ. ή Δ.Χ.) του πελάτη, προκειμένου να μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του.

31 Οκτ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1084591/676/0015/31.10.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1084591/676/0015/31.10.2006

ΘΕΜΑ: Διακίνηση αγαθών με επιβατικό Ι.Χ. μεταφορικό μέσο της προμηθεύτριας εταιρίας και μεταφόρτωση αυτών σε μεταφορικά μέσα (Ι.Χ. ή Δ.Χ.) του πελάτη, προκειμένου να μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του.

    Απαντώντας στην από 23/9/2006 αίτησή σας, που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναφορικά με το ερώτημα που θέσατε με αυτή ήτοι εάν είναι δυνατή η μεταφορά αγαθών με επιβατικό Ι.Χ. της προμηθεύτριας εταιρίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, τα οποία (αγαθά) στη συνέχεια μεταφορτώνονται στα διόδια του Σχηματαρίου σε μεταφορικά μέσα (Ι.Χ. ή Δ.Χ.) του πελάτη, συνοδευόμενα με το αρχικό δελτίο αποστολής του προμηθευτή, προκειμένου να μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του (του πελάτη) στη Χαλκίδα,  σας γνωρίζουμε τα εξής: 

    Η νομιμότητα ή μη της μεταφοράς αγαθών με επιβατικά Ι.Χ. μεταφορικά μέσα, στην περίπτωση που αναφέρεσθε, δεν αποτελεί αντικείμενο των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92), αλλά της νομοθεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, προς το οποίο και πρέπει να απευθυνθείτε αρμοδίως.
Ανεξάρτητα όμως από τα προαναφερόμενα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., στην περίπτωση που προαναφέρεται, ισχύουν τα ακόλουθα:      
1.    Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) για τη μεταφορά αγαθών από τον επιτηδευματία για την άσκηση του επαγγέλματός του ή από τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης, συνοδευτικό στοιχείο μεταφοράς των αγαθών αυτών είναι το πρώτο αντίτυπο του στοιχείου διακίνησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού. Το στοιχείο αυτό συνοδεύει τα αγαθά σε όλη τη διαδρομή και παραδίδεται στον παραλήπτη τους.
2.    Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση και εξακολουθεί να ισχύει (έγγρ. 1103317/782/0015/13.8.1993, 1085644/633/8.11.2002, 1061474/662/27.10.2003), σε περίπτωση μεταφόρτωσης εμπορευμάτων, σε Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ., προκειμένου να μεταφερθούν στον τελικό προορισμό (αποθηκευτικό χώρο κ.λ.π.), μπορεί να χρησιμοποιείται το συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο που αρχικά εκδόθηκε, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρεται το γεγονός της μεταφόρτωσης σε Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ., το σημείο – τόπος μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και η ώρα έναρξης της συγκεκριμένης μεταφοράς (μεταφόρτωσης).  
3.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η μεταφορά των εμπορευμάτων της προμηθεύτριας  επιχείρησης από πλευράς φορολογικών διατάξεων είναι δυνατόν να γίνει και με επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν σΆ αυτήν ή μισθώνονται από αυτή, με την προϋπόθεση ότι αυτά συνοδεύονται με στοιχεία διακίνησης, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, καθΆ όλη τη διάρκεια τη διαδρομής και μέχρι τον τελικό προορισμό τους.
    Τέλος, όσον αφορά τη μεταφόρτωση, στην περίπτωσή σας μπορεί να γίνει ανάλογη εφαρμογή της ανωτέρω θέσης της Διοίκησης, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις, ήτοι αναγραφή επί του αρχικού συνοδευτικού στοιχείου (δελτίου αποστολής) της μεταφόρτωσης, του τόπου συνάντησης των μεταφορικών μέσων και μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων, της ώρας έναρξης της μεταφόρτωσης και επιπλέον τον αριθμό κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου, που μετέφερε τα εμπορεύματα μέχρι το σημείο μεταφόρτωσής τους.  


Taxheaven.gr