Αποτελέσματα live αναζήτησης

1068320/3/0015/20.7.2006 Έκδοση φορτωτικών εγγράφων.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1068320/3/0015/20.7.2006
Έκδοση φορτωτικών εγγράφων.


1068320/3/0015/20.7.2006 Έκδοση φορτωτικών εγγράφων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:  1068320/3/0015/20.7.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1068320/3/0015/20.7.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορτωτικών εγγράφων.

    Σε σχέση με τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο του κ. Γενικού Διευθυντή Φορολογίας προκειμένου να κοινοποιηθεί στις Δ.Ο.Υ. της χώρας για ενημέρωσή τους και όσον αφορά ειδικότερα τα αναφερόμενα στην τελευταία παράγραφο αυτού, τα οποία άπτονται της αρμοδιότητάς μας, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., τα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται σε κάθε περίπτωση επΆ ονόματι των προσώπων που πράγματι συμβάλλονται τυχόν δε αναγραφή επι αυτών διαφορετικού προσώπου (φερόμενου ως εκδότη) έχει σαν αποτέλεσμα το χαρακτηρισμό των στοιχείων ως εικονικών (άρθρο 19 ν. 2523/1997).  

2.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 16 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, μεταφορέας θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενεργεί μεταφορά αγαθών με κόμιστρο και με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σΆ αυτό (ιδιοκτήτης) ή εκμεταλλεύεται το πρόσωπο αυτό (έχει τη χρήση των μεταφορικών μέσων).
Στην έννοια του μεταφορέα συνεπώς εμπίπτει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται στην προκειμένη περίπτωση φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ., έχοντας την κυριότητα ή τη χρήση αυτών και εκτελεί δημόσιες μεταφορές αγαθών με κόμιστρο. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου, ο μεταφορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει υποχρέωση ως εκμεταλλευτής του μεταφορικού μέσου Δ.Χ. να εκδίδει κατά την παραλαβή των προς μεταφορά αγαθών για κάθε μεταφορά, φορτωτική κατά φορτωτή και παραλήπτη σε τέσσερα αντίτυπα και ανεξάρτητα εάν είναι κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του φορτηγού Δ.Χ. (ιδιοκτήτης αυτού) ή μη (μισθωτής οδηγός).

3.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3446/2006 (παρ. 1 - 5), επιτρέπεται η εκμίσθωση φορτηγών οχημάτων Δ.Χ. από τους ιδιοκτήτες τους, σε οδηγούς κατόχους άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας (μισθωτές), οι οποίοι σύμφωνα με το ίδιο άρθρο θεωρούνται εκμεταλλευτές δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, οι δε φορτωτικές για τις διενεργούμενες με τα μισθωμένα οχήματα μεταφορές εκδίδονται από τον μισθωτή (οδηγό) και για λογαριασμό του. Σημειώνεται ότι η έκδοση των φορτωτικών κατά τα προαναφερόμενα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στις παραγράφου 1 και 2 του παρόντος. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους αυτού (1 - 5) εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης σε οδηγό με αντάλλαγμα την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη ανά χιλιόμετρο.

4.    Ενόψει των ανωτέρω παρακαλούμε για την επαναδιατύπωση των διαλαμβανομένων στην τελευταία παράγραφο του σχετικού εγγράφου σας, όσον αφορά την έκδοση των φορτωτικών από τον ιδιοκτήτη του φορτηγού (εκμισθωτή), θέση που έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα τόσο από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. όσο και από το άρθρο 7 του ν. 3446/2006, όπως αυτά προεκτέθηκαν.

5.    Τέλος, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η έκδοση των φορτωτικών από τους ενδιαφερόμενους με βάση τις οδηγίες του εγγράφου σας, εφόσον παραμείνουν ως έχουν θα έχει σαν συνέπεια τον χαρακτηρισμό πλήθους φορτωτικών ως εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη κατά την έννοια του άρθρου 19 του ν. 2523/1997, με αποτέλεσμα την επιβολή των σχετικών προστίμων τόσο στους ιδιοκτήτες των φορτηγών (για την έκδοση των εικονικών φορτωτικών) όσο και στους εκμεταλλευτές – μισθωτές οδηγούς (για την μη έκδοση φορτωτικών και απόκρυψη της συναλλαγής), το δε ύψος των προστίμων θα πρέπει να τονισθεί ότι είναι ιδιαίτερα επαχθές.
   
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και συνδρομή στο θέμα αυτό.   

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης