1023135/182/0015/13.3.2006

Μεταφόρτωση αγαθών σε άλλο Φ.Δ.Χ. του ιδίου μεταφορέα.Σχόλια:


13 Μάρ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1023135/182/0015/13.3.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1023135/182/0015/13.3.2006

ΘΕΜΑ: Μεταφόρτωση αγαθών σε άλλο Φ.Δ.Χ. του ιδίου μεταφορέα.

Απαντώντας στην από 24.2.2006 αίτησή σας με την οποία μας ρωτάτε εάν, σε περίπτωση που πρέπει να κάνετε μεταφόρτωση μεταφερομένων αγαθών από ένα Φ.Δ.Χ ιδιοκτησίας σας σε άλλο μικρότερο Φ.Δ.Χ. επίσης ιδιοκτησίας σας, επειδή λόγω μεγέθους το αρχικό όχημα δεν μπορεί να μετακινηθεί μέσα σε πόλεις ή χωριά, είναι νόμιμο να χρησιμοποιείται η αρχική φορτωτική ή υπάρχει υποχρέωση νέας φορτωτικής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.    Τα αγαθά που μεταφέρονται με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα συνοδεύονται από τα δελτία αποστολής των αποστολέων των αγαθών, καθώς και από το πρώτο αντίτυπο της φορτωτικής που εκδίδει η επιχείρησή σας .
2.    Όπως έχει γινεί δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφά μας 1004450/29/0015/27.1.1998, 1028909/245/0015/27.4.2004) εφόσον γίνεται μεταφόρτωση στο μικρότερο Φ.Δ.Χ. της επιχείρησής σας (για λόγους αντικειμενικοπυς π.χ. αδυναμία πρόσβασης μεγάλου αυτοκινήτου στους τόπους παράδοσης), μπορεί να μην εκδίδεται ιδιαίτερη φορτωτική για τη μεταφορά αυτή, με την προϋπόθεση ότι στο πρώτο αντίτυπο της φορτωτικής θα αναγράφεται η ένδειξη «μεταφόρτωση» και ο αριθμός κυκλοφορίας του μικρότερου Φ.Δ.Χ., το οποίο και θα συνοδεύει τα αγαθά μέχρι τον τελικό παραλήπτη τους, μαζί με το δελτίο αποστολής του αποστολέα τους.


Taxheaven.gr