Αποτελέσματα live αναζήτησης

1099784/739/0015/22.3.2006 Έκδοση ή μη φορολογικού στοιχείου για αμοιβή δικηγόρου από ιδιώτη, μετά τη διακοπή της άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματός του.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1099784/739/0015/22.3.2006
Έκδοση ή μη φορολογικού στοιχείου για αμοιβή δικηγόρου από ιδιώτη, μετά τη διακοπή της άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματός του.


1099784/739/0015/22.3.2006 Έκδοση ή μη φορολογικού στοιχείου για αμοιβή δικηγόρου από ιδιώτη, μετά τη διακοπή

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:  1099784/739/0015/22.3.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1099784/739/0015/22.3.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση ή μη φορολογικού στοιχείου για αμοιβή δικηγόρου από ιδιώτη, μετά τη διακοπή της άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματός του.

    Σε απάντηση της χωρίς ημερομηνία αίτησής σας, ύστερα από το αριθ.1099783/1864π.ε./Α0012/7-3-2006 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος που κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας και σε ότι αφορά τα θέματα της αρμοδιότητάς μας,  σας γνωρίζουμε τα εξής:

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., ο επιτηδευματίας ο ασκών ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Ν.Δ. 2238/1994 ΄΄περί φορολογίας του εισοδήματος΄΄, όπως ισχύει, με κάθε επαγγελματική του  είσπραξη εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
    Επίσης, στην παρ.1 του άρθρου 15 προβλέπεται ότι ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού, εκδίδει απόδειξη δαπάνης.
    Εξάλλου, στην παρ. 15.9. της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 προβλέπεται ότι απόδειξη δαπάνης εκδίδεται, ανάμεσα σε άλλες περιπτώσεις, και για αμοιβή που καταβάλλεται σε συνταξιούχο ελεύθερο επαγγελματία για υπηρεσία που είχε προσφέρει όταν ήταν επιτηδευματίας.
    Επειδή, όπως προκύπτει από τη σχετική αίτηση, ο υπόψη δικηγόρος έχει διακόψει το ελευθέριο επάγγελμα και έχει διοριστεί εισαγγελέας, δεν είναι πλέον επιτηδευματίας κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και κατά συνέπεια δεν έχει υποχρέωση έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών για την είσπραξη της αμοιβής του για υπηρεσίες που είχε προσφέρει ως ελεύθερος επαγγελματίας.
    Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, εάν ο αντισυμβαλλόμενος και υπόχρεος της καταβολής της αμοιβής για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τον πρώην ελεύθερο επαγγελματία – δικηγόρο είναι επιτηδευματίας ή πρόσωπο της παρ.3 του άρθρου 2 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κ.α.) τότε αυτός (ο καταβάλλων την αμοιβή) υποχρεούται να εκδώσει απόδειξη δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κ.Β.Σ. με την καταβολή της αμοιβής, ενώ εάν ο αντισυμβαλλόμενος  είναι ιδιώτης, τότε δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και συνεπώς δεν εκδίδεται κανένα φορολογικό παραστατικό αλλά οποιοδήποτε παραστατικό απόδειξης της συναλλαγής (π.χ. απόδειξη είσπραξης).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης