1101121/850/0015/6.12.2006

Ημερομηνία έκδοσης εισιτηρίων θεάματος που προπωλούνται.

6 Δεκ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1101121/850/0015/6.12.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1101121/850/0015/6.12.2006

ΘΕΜΑ: Ημερομηνία έκδοσης εισιτηρίων θεάματος που προπωλούνται.

Απαντώντας στην από 15.11.2006 αίτησή σας με την οποία ερωτάτε πώς πρέπει να εκδίδονται τα χειρόγραφα εισιτήρια θεαμάτων που προπωλούνται έτσι ώστε να μην διαταράσσεται η ενιαία αρίθμηση, δεδομένου ότι ως ημερομηνία έκδοσης αναφέρεται η ημερομηνία τέλεσης του θεάματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 18 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) τα στοιχεία φέρουν ενιαία αρίθμηση, τουλάχιστον ανά διαχειριστική περίοδο. Με την εγκύκλιο 1100836/606/ΠΟΛ1229/3.9.1998 διευκρινίστηκε ότι ειδικά για τα εισιτήρια θεαμάτων ως ημερομηνία έκδοσης αναφέρεται πάντοτε η ημερομηνία τέλεσης του θεάματος, γιατί τα εισιτήρια θεαμάτων σε πολλές περιπτώσεις προεκδίδονται και παραδίδονται στους θεατές πριν την τέλεση του θεάματος.
2.    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι εφόσον από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι ως ημερομηνία έκδοσης στα εισιτήρια θεαμάτων αναφέρεται  πάντα αυτή της τέλεσης του θεάματος, η τήρηση της ενιαίας αρίθμησης ανά διαχειριστική περίοδο δεν διαταράσσεται εκ του λόγου ότι δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία με την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσής τους.


Taxheaven.gr