Αποτελέσματα live αναζήτησης

1059306/350/0015/23.5.2006 Διάθεση καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1059306/350/0015/23.5.2006
Διάθεση καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης.


1059306/350/0015/23.5.2006 Διάθεση καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:  1059306/350/0015/23.5.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1059306/350/0015/23.5.2006

ΘΕΜΑ: Διάθεση καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης.

Απαντώντας στις με ημερομηνία 14.6.2005, 5.7.2005 και 25.10.2005 αιτήσεις σας, με τις οποίες μας γνωρίζετε ότι στην εταιρία σας, η οποία είναι ανώνυμη εταιρία ελεγχόμενη αποκλειστικά από το Ελληνικό Δημόσιο, έχει παραχωρηθεί από αυτό η εκμετάλλευση του λιμένος ………….και ρωτάτε εάν είναι δυνατόν στο πλαίσιο της δραστηριότητάς σας αυτής να δημιουργήσετε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης αυτοκινήτων, τους οποίους να εκμεταλλεύεστε με τη διάθεση ειδικών καρτών αντί συγκεκριμένου τιμήματος για συγκεκριμένο χρόνο, τις οποίες θα διαθέτετε στο κοινό μέσω τρίτων (εκμεταλλευτές περιπτέρων, ναυτικών και τουριστικών πρακτόρων κ.λ.π.), κατά παρέκκλιση των οριζομένων με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων υποχρεώσεων περί τήρησης βιβλίου στάθμευσης οχημάτων και έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1104/1994 που ισχύει για τους Ο.Τ.Α., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.    Με τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. μεταξύ άλλων ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων τηρεί βιβλίο στάθμευσης, στο οποίο καταχωρεί για κάθε όχημα τη χρονολογία και την ώρα της εισόδου και εξόδου, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας.
2.    Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., οι επιτηδευματίες της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών τόσο προς ιδιώτες, όσο και προς επιτηδευματίες αντισυμβαλλόμενους, με το περιεχόμενο που ορίζεται στις παραπάνω διατάξεις. Σημειώνεται ότι κατ΄ εξαίρεση σε αυτές τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, αντί των στοιχείων του πελάτη. Οι εν λόγω αποδείξεις εκδίδονται αθεώρητες, είτε εκδίδονται χειρόγραφα, είτε μηχανογραφικά, με βάση τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 και ΠΟΛ. 1082/2003 (εξαιρούνται της σήμανσης επί μηχανογραφικής έκδοσης) με την ένδειξη «αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003».
3.    Η Α.Υ.Ο.Ο. 1049940/337/0015 ΠΟΛ 1104/25.4.1994 θεσπίζει ειδικές εξαιρετικές διατάξεις λόγω της ιδιαιτερότητας των συναλλαγών που αφορούν την είσπραξη και διαχείριση δημοτικών τελών στάθμευσης μέσω καρτών από  τους ΟΤΑ και όχι την είσπραξη αμοιβών από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως αυτή που μνημονεύεται στην σχετική αίτησή σας.
4.    Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο «Οργανισμός Λιμένος ………ΑΕ», ο οποίος στο χώρο της χερσαίας ζώνης του λιμένα προτίθεται να δημιουργήσει οργανωμένους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης τους οποίους θα εκμεταλλεύεται, έχει τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας, μολονότι το σύνολο των μετοχών του ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή είναι επιτηδευματίας και συνεπώς έχει όλες τις προβλεπόμενες στον Κ.Β.Σ. υποχρεώσεις, το αίτημά σας για τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση να μην τηρείται το πρόσθετο βιβλίο Κ.Β.Σ. και να γίνει εφαρμογή των εξαιρετικών διατάξεων της ΠΟΛ 1104/1994 δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Σημειώνεται δε ότι ενδεχόμενη ικανοποίηση του αιτήματος αυτού θα είχε ως συνέπεια την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρύθμισης σε επιτηδευματίες με όμοιο αντικείμενο εργασιών με αποτέλεσμα την κατάργηση στην πράξη του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, το οποίο λειτουργεί θετικά χωρίς καμιά παρέκκλιση μέχρι σήμερα για τη σωστή εμφάνιση των συναλλαγών και τη διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης