1014832/117/0015/11.5.2006

Έκδοση φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση παροχής ψυχαγωγικών υπηρεσιών με προσφορά δωρεάν ενός αναψυκτικού.

11 Μάι 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1014832/117/0015/11.5.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1014832/117/0015/11.5.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση παροχής ψυχαγωγικών υπηρεσιών με προσφορά δωρεάν ενός αναψυκτικού.

    Με τη σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι, επιχείρηση που έχει ως αντικείμενο εργασιών την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα τη διοργάνωση του παιγνιδιού «paint ball», παρέχει το χώρο και τον εξοπλισμό στους συμμετέχοντες για τη διεξαγωγή του. Παράλληλα μας γνωρίζετε ότι προσφέρει δωρεάν ένα αναψυκτικό, χωρίς να λειτουργεί στο χώρο αναψυκτήριο ή να παρέχονται παρόμοιες υπηρεσίες και ζητάτε να σας γνωρίσουμε το είδος και τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών.
Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    Η εκμετάλλευση στην οποία αναφέρεστε ανήκει στην κατηγορία εκείνων των οποίων οι επιτηδευματίες υποχρεούνται από το νόμο άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 να χρησιμοποιούν φορολογικούς μηχανισμούς (του ν. 1809/1988 – ΦΤΜ ή ΕΑΦΔΣΣ) για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθΆ όσον δεν συμπεριλαμβάνεται στις δραστηριότητες του νόμου, ή τα επαγγέλματα που ο νομοθέτης έκρινε αναγκαία για την εξαίρεσή τους (Α.Υ.Ο.  ΠΟΛ. 1037/1992) από τη χρήση τους για την έκδοση των ΑΠΥ.
    Συνεπώς για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα εκδίδεται Α.Π.Υ. και όχι εισιτήριο εισόδου.
    Όσον αφορά την προσφορά δωρεάν ποτού σε κάθε συμμετέχοντα στο παιχνίδι, για λόγους ελεγκτικών επαληθεύσεων, σκόπιμο είναι στην εκδιδόμενη απόδειξη παροχής υπηρεσιών από το φορολογικό μηχανισμό να αναφέρεται το αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας και της προσφοράς του αναψυκτικού με συνοπτική περιγραφή, όπως: «Δικαίωμα εισόδου με προσφορά ενός αναψυκτικού», με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι για τη δαπάνη αγοράς του αναψυκτικού δεν συμψηφίζεται ο φόρος εισροών (ΦΠΑ).
    Τέλος για κάθε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση να συστήσετε στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση που υποστηρίζετε φοροτεχνικά να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας της.   


Taxheaven.gr