Αποτελέσματα live αναζήτησης

1015298/23/0015/14.2.2006 Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος των ιατρών που συμβάλλονται με τα ασφαλιστικά ταμεία. και Χρόνος έκδοσης των Α.Π.Υ.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1015298/23/0015/14.2.2006
Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος των ιατρών που συμβάλλονται με τα ασφαλιστικά ταμεία. και Χρόνος έκδοσης των Α.Π.Υ.


1015298/23/0015/14.2.2006 Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος των ιατρών που συμβάλλονται με τα ασφαλιστικά ταμεί

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:  1015298/23/0015/14.2.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1015298/23/0015/14.2.2006

ΘΕΜΑ: Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος των ιατρών που συμβάλλονται με τα ασφαλιστικά ταμεία. – Χρόνος έκδοσης των Α.Π.Υ.

    Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο αριθμ. 1112725/2402/Α0012/12-12-2003 έγγραφό μας που αναφέρεται στο πιο πάνω θέμα και ειδικότερα ο χρόνος κατά τον οποίο  πρέπει να υποβάλλονται οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από τους συμβεβλημένους  με τον ΟΠΑΔ ιατρούς ελεύθερους επαγγελματίες, για την είσπραξη των αμοιβών τους από τον εν λόγω Οργανισμό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
    Με το ως άνω σχετικό έγγραφό μας που, κοινοποιήθηκε στο σύνολο σχεδόν των ασφαλιστικών  ταμείων, είχαμε γνωρίσει στον ενδιαφερόμενο ποιος είναι ο χρόνος έκδοσης των ΑΠΥ όλων των ελευθέρων επαγγελματιών που κατονομάζονται στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι ιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες που συμβάλλονται εν προκειμένω με τα ασφαλιστικά ταμεία.
    Ο χρόνος αυτός, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. που μνημονεύονται στο σχετικό έγγραφο, είναι απόλυτα εναρμονισμένος με τις σχετικές διατάξεις της φορολογίας του εισοδήματος (που επίσης μνημονεύονται σ΄ αυτό) της κύριας δηλαδή φορολογίας την οποία και εξυπηρετούν (χρόνος έκδοσης των ΑΠΥ και φορολογίας του εισοδήματος εκείνος της είσπραξης των αμοιβών).
    Το πότε πρέπει να υποβάλλονται οι ΑΠΥ ως δικαιολογητικά από τους συμβεβλημένους με τα ασφαλιστικά ταμεία ιατρούς ελεύθερους επαγγελματίες, προς αυτά, για την είσπραξη των αμοιβών τους, δεν ορίζεται από φορολογικές διατάξεις, αλλά αποτελεί θέμα του κανονισμού λειτουργίας του κάθε ταμείου (ή και όλων ενδεχομένως εφόσον είναι κοινός).
    'Αποψη της υπηρεσίας μας είναι όμως, όπως αυτή διατυπώθηκε στο εν λόγω σχετικό έγγραφο αλλά και επανειλημμένα σε άλλα έγγραφα επί σχετικών ερωτημάτων ότι,  ο χρόνος υποβολής των εν λόγω ΑΠΥ από τους δικαιούχους ιατρούς στα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και της φορολογίας του εισοδήματος, να υποβάλλονται δηλαδή αφού εγκριθούν και εκκαθαριστούν οι αμοιβές τους για βέβαια ποσά που θα εισπράξουν, στο χρόνο που θα τα εισπράξουν.
    Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθούν οι υπόχρεοι – δικαιούχοι στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία θα απαγκιστρωθούν από άσκοπες γραφειοκρατικές διαδικασίες εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω της μη έγκρισης εκ των υστέρων μέρους των αμοιβών, για τις οποίες ήδη έχουν εκδοθεί ΑΠΥ με ολόκληρα τα αιτούμενα ποσά και να εξαλειφθεί έτσι η γενεσιουργός αιτία των εύλογων διαμαρτυριών των δικαιούχων για την ταλαιπωρία που υφίστανται εξαιτίας της δυσαρμονίας της όλης διαδικασίας είσπραξης των αμοιβών τους, με τις φορολογικές διατάξεις.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης