Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1199/19.7.1995 Αμεση διενέργεια ελέγχου στους πτωχεύοντες φορολογούμενους

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1199/19.7.1995
Αμεση διενέργεια ελέγχου στους πτωχεύοντες φορολογούμενους


ΠΟΛ.1199/19.7.1995 Αμεση διενέργεια ελέγχου στους πτωχεύοντες φορολογούμενους

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αμεση διενέργεια ελέγχου στους πτωχεύοντες φορολογούμενους 1086556/6998/0016/

ΠΟΛ 1199

Οπως σας γνωρίσαμε με την εγκύκλιό μας 1073902/5933/0016/22.6.95 () σε περίπτωση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων στη διάρκεια της πτώχευσης, προνομιακές θεωρούνται οι απαιτήσεις του Δημοσίου που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την εκποίηση, ενώ σε περίπτωση πτωχευτικού συμβιβασμού οι
απαιτήσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την κατάρτισή του.

Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, ο χαρακτηρισμός μίας απαίτησης ως προνομιακής έχει τεράστια σημασία αφού: στην μεν εκποίηση κατατάσσεται προνομιακά (αρ.61 Ν.Δ. 356/74 - ΚΕΔΕ -), στο δε συμβιβασμό δεν υπόκειται στους όρους του.

Με το δεδομένο ότι και αρκετά περιουσιακά στοιχεία εκποιούνται στη διάρκεια των εργασιών πολλών πτωχεύσεων, αλλά και ότι οι πτωχευτικοί συμβιβασμοί συνήθως ορίζουν καταβολή του 10% - 15% των οφειλομένων, αντιλαμβάνεσθε ότι η καθυστέρηση της βεβαίωσης των χρεών στις περιπτώσεις αυτές, ισοδυναμεί με απώλεια εσόδων εξαιρετικά μεγάλου ύψους.

Ακόμη στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η βεβαίωση των χρεών μετά την εκποίηση και διανομή ή το συμβιβασμό έχει τις πλέον δυσμενείς συνέπειες για το Δημόσιο, αφού στη μεν εκποίηση δεν κατατάσσεται ούτε καν συμμέτρως, στο δε συμβιβασμό δεν παρέχεται στο Δημόσιο η ευχέρεια να παραστεί στη συνέλευση (όπως για τις βεβαιωμένες και μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του) και να ψηφίσει αποτρέποντας ενδεχομένως αποτέλεσμα που θα αποβαίνει σε βάρος των συμφερόντων του.

Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαίο μόλις πληροφορείσθε ότι κάποιος φορολογούμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης να προβαίνετε στον άμεσο έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεών του, ώστε οι φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που θα προκύψουν να βεβαιώνονται γρήγορα και να καθίστανται ληξιπρόθεσμοι πριν οι εργασίες της πτώχευσης φθάσουν στο συμβιβασμό ή την εκποίηση.

Οι αρμόδιοι επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθούν την εφαρμογή της παρούσας από τις Δ.Ο.Υ. που εποπτεύουν.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης