1097248/799/0015/29.11.2006

Κοινοπραξία πλοίων και Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.

29 Νοέ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1097248/799/0015/29.11.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1097248/799/0015/29.11.2006

ΘΕΜΑ: Κοινοπραξία πλοίων – Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.

    Απαντώντας στην από 2/11/2006 αίτησή σας αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου (τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λ.π.) έχει και η κοινοπραξία επιτηδευματιών, που θεωρείται επιτηδευματίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, εφόσον έχει ορισμένη επαγγελματική διεύθυνση, αποβλέπει στη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης, αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία, που κατατίθεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) πριν από την έναρξη των εργασιών της και τα μέλη της είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που το καθένα ασκεί δική του επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα ή είναι ομόρρυθμο μέλος διαφορετικής ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας.
    Η προϋπόθεση της διενέργειας συγκεκριμένης πράξης δεν απαιτείται προκειμένου για κοινοπραξία επιτηδευματιών που έχει ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση συγκοινωνιακών γραμμών πλοίων.
2.    Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις η κοινοπραξία επιτηδευματιών που έχει ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση συγκοινωνιακών γραμμών πλοίων θεωρείται επιτηδευματίας και επομένως για την άσκηση των εργασιών της έχει υποχρέωση να τηρεί βιβλία του Κ.Β.Σ., να εκδίδει και να λαμβάνει φορολογικά στοιχεία στο όνομά της (φορτωτικές, εισιτήρια, παραστατικά εξόδων κ.λ.π.), τα οποία πρέπει να καταχωρεί στα τηρούμενα βιβλία της κ.λ.π.
3.    Η Δ/νση Φ.Π.Α., στην οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της αίτησης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες στα θέματα της αρμοδιότητάς της.


Taxheaven.gr