Αποτελέσματα live αναζήτησης

1098311/803/0015/7.11.2006 Τρόπος έκδοσης φορολογικών παραστατικών για αγορά αγαθού από περισσότερους του ενός αγοραστές.

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1098311/803/0015/7.11.2006
Τρόπος έκδοσης φορολογικών παραστατικών για αγορά αγαθού από περισσότερους του ενός αγοραστές.


1098311/803/0015/7.11.2006 Τρόπος έκδοσης φορολογικών παραστατικών για αγορά αγαθού από περισσότερους του ενό

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:  1098311/803/0015/7.11.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1098311/803/0015/7.11.2006

ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης φορολογικών παραστατικών για αγορά αγαθού από περισσότερους του ενός αγοραστές.

    Σε απάντηση του με αριθ. 16111/22.9.06 εγγράφου σας, που απεστάλει στην Δ/νση Ελέγχου και κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας με το αριθ. 1085043/5578/ΔΕ-Β/9.10.2006 έγγραφό της προς τη ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ επειδή αφορά την επιχείρηση …………A.E. και σε ότι αφορά τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) δεν απαγορεύεται η αγορά ενός αγαθού από δύο επιτηδευματίες για λόγους κοινής χρησιμοποίησής του (εγγ. Σ. 2821/72/5.2.1987). Στην περίπτωση αυτή για διευκόλυνση των συναλλασσομένων (πωλητής - αγοραστές) στην εμφάνιση της σχετικής αγοραπωλησίας στα τηρούμενα βιβλία τους, αλλά και στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων, μπορεί να εκδίδονται δύο τιμολόγια ή τιμολόγια – δελτία αποστολής στα οποία αναγράφεται η ποσότητα, το είδος και η συνολική αξία του αγαθού η οποία στη συνέχεια μειώνεται κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας, τα πλήρη στοιχεία του συνιδιοκτήτη καθώς και ο αριθμός του αντίστοιχου τιμολογίου, που εκδόθηκε στο όνομα αυτού (έγγραφό μας Σ 2821/72-Ε16235 (π.ε.)/5.2.1987).    
2.    Κύριο χαρακτηριστικό της κοινής κατά τα ανωτέρω αγοράς αγαθού είναι η από κοινού χρησιμοποίησή του  σε περιπτώσεις που οι δυνατότητες εκμετάλλευσής του είναι περισσότερες από εκείνες που χρειάζεται ένας επιτηδευματίας και επομένως με την κοινή χρησιμοποίησή του μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες περισσότερων επιτηδευματιών. Όπως είναι επομένως προφανές η ως άνω θέση της Διοίκησης αφορά την αγορά παγίων αγαθών συνήθως μεγάλης αξίας με σκοπό την κοινή χρησιμοποίησή τους ώστε να καταμερισθούν οι δαπάνες αγοράς τους σε περισσότερους από έναν επιτηδευματίες και να διευκολυνθεί με τον τρόπο αυτό η άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
Για την αγορά αναλωσίμων αγαθών όπως π.χ. τα χημικά διαγνωστικά που αναφέρετε στο σχετικό έγγραφό σας, δεν μπορεί να υποστηριχθεί η ανωτέρω άποψη, καθόσον η χρησιμοποίησή τους δεν γίνεται από κοινού αλλά διακεκριμένα ανά επιτηδευματία σε ποσότητες που καθορίζονται ανάλογα με τον όγκο των εργασιών του, την πελατεία του κ.λ.π. και κατά συνέπεια η έκδοση των σχετικών τιμολογίων πρέπει να γίνεται διακεκριμένα ανά επιτηδευματία που τα αγοράζει.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης