Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1196/14.7.1995 Βεβαίωση και είσπραξη απαιτήσεων της ΕΚΤΕ που περιέρχονται στο Δημόσιο

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1196/14.7.1995
Βεβαίωση και είσπραξη απαιτήσεων της ΕΚΤΕ που περιέρχονται στο Δημόσιο


ΠΟΛ.1196/14.7.1995 Βεβαίωση και είσπραξη απαιτήσεων της ΕΚΤΕ που περιέρχονται στο Δημόσιο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 14 Ιουλίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1084351/6733-24/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1196

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση και είσπραξη απαιτήσεων της ΕΚΤΕ που περιέρχονται στο Δημόσιο

1084351/6733-24/0016/

Σε συνέχεια της αριθ. 1078355/620024/0016/30.6.1995 () εγκυκλίου μας με την οποία σας γνωρίσαμε το τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των απαιτήσεων που περιέρχονται στο Δημόσιο κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2198/1994 και του άρθρου 32 του ν.2224/1994 σας πληροφορούμε ότι ο σχετικός
νόμος δημοσιεύτηκε στις 12 Ιουλίου 1995 με αριθμό 2322 στο ΦΕΚ 143 Α'.

Επομένως η πρώτη από τις εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις των ήδη βεβαιωμένων απαιτήσεων του Δημοσίου από δάνεια που χορηγήθηκαν από την ΕΚΤΕ με βάση τις διατάξεις ν.1641/1986 που περιήλθαν στο Δημόσιο με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.2224/1994, πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα Αυγούστου 1995. Μέχρι την ίδια ημερομηνία θα χορηγείται και η προβλεπόμενη έκπτωση σαράντα τοις εκατό (40%) σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

Για τις οφειλές της παραπάνω κατηγορίας που θα βεβαιωθούν από 1.8.1995 και μετά καθώς και για τις οφειλές των απαιτήσεων του Δημοσίου από δάνεια που χορηγήθηκαν από την ΕΚΤΕ με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 1138/1972 που περιήλθαν στο Δημόσιο με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2198/1994, οι τίτλοι είσπραξης των οποίων δεν σας έχουν ακόμη αποσταλεί από την ΕΚΤΕ, η πρώτη δόση θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επομένου μήνα από τη βεβαίωση στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Αυτονόητο είναι ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή θα χορηγείται και η προβλεπόμενη έκπτωση σαράντα τοις εκατό (40%) επί του ποσού που εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ολόκληρου του ποσού που θα βεβαιωθεί (υπέρ του Δημοσίου και υπέρ ΕΚΤΕ).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης