Αποτελέσματα live αναζήτησης

1031593/258/0015/12.4.2006 Παραγωγή λογισμικού (προγραμμάτων) Η/Υ κατόπιν παραγγελίαςκαι Έκδοση φορολογικού στοιχείου.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1031593/258/0015/12.4.2006
Παραγωγή λογισμικού (προγραμμάτων) Η/Υ κατόπιν παραγγελίαςκαι Έκδοση φορολογικού στοιχείου.


1031593/258/0015/12.4.2006 Παραγωγή λογισμικού (προγραμμάτων) Η/Υ κατόπιν παραγγελίαςκαι Έκδοση φορολογικού στ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:1031593/258/0015/12.4.06


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065ΘΕΜΑ: Παραγωγή λογισμικού (προγραμμάτων) Η/Υ κατόπιν παραγγελίας– Έκδοση φορολογικού στοιχείου.

    Με την από 27/3/2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι διατηρείτε ατομική επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας λογισμικού Η/Υ και όπως προφορικά μας διευκρινίσατε, πρόκειται να κατασκευάσετε κατόπιν παραγγελίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το οποίο υπογράψατε σχετική σύμβαση, ένα πρόγραμμα για Η/Υ. Ενόψει των ανωτέρω ζητάτε να σας γνωρίσουμε το προσήκον φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδώσετε προς το εν λόγω Πανεπιστήμιο.
    Επί του θέματος αυτού  σας πληροφορούμε τα εξής:
    1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες, γ) σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα).
    2. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι η διάθεση προγραμμάτων Η/Υ τα οποία παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας θεωρείται παροχή υπηρεσιών και εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο. Αντίθετα η διάθεση αυτούσιων, τυποποιημένων προγραμμάτων θεωρείται πώληση αγαθού (σχετ. η παράγραφος 12.4.3 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992).
    3. Με βάση τα προαναφερόμενα η παραγωγή από εσάς προγράμματος Η/Υ κατόπιν παραγγελίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θεωρείται παροχή υπηρεσίας.
    4. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία και τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λ.π.), εκδίδεται τιμολόγιο.
    5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι το προσήκον φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδώσετε για την ως άνω συναλλαγή είναι το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, στον χρόνο που ορίζεται με τις διατάξεις των παρ. 14 και 15 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης