ΠΟΛ.1195/12.7.1995

Μη υπαγωγή στην εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. των κορμών ξύλων καρυδιάς

12 Ιούλ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα 12 Ιουλίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1074264/3515/Δ0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Δ' ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΟΛ 1195

ΘΕΜΑ: "Μή υπαγωγή στην εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. των κορμών ξύλων καρυδιάς.

1074264/3515/Δ0014/

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α., επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.2040/1992, στα εγχώρια παραγόμενα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.

Απ' τα προϊόντα και υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης δεν υπόκεινται στην εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α., κατά ρητή διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1α του ν.2040/1992, τα δασικά προϊόντα, πλην των δενδρυλίων των φυτωριακών επιχειρήσεων.

Οπως μας γνώρισε ο ΕΛ.Γ.Α. με το 34549/16.6.1995 έγγραφό του, η ξυλεία η οποία παράγεται από αυτοφυείς ή καλλιεργημένες καρυδιές θεωρείται δασικό προϊόν. Υστερα από τα ανωτέρω η ξυλεία η οποία παράγεται από αυτοφυείς ή καλλιεργημένες καρυδιές, σε περίπτωση πώλησής της, δεν υπόκειται στην εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α.


Taxheaven.gr