1118499/915/0015/26.1.2006

Εκτύπωση λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας από εγκαταστάσεις τρίτων που συνδέονται ON LINE με το κεντρικό.

26 Ιαν 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1118499/915/0015/26.1.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1118499/915/0015/26.1.2006

ΘΕΜΑ: Εκτύπωση λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας από εγκαταστάσεις τρίτων που συνδέονται ON LINE με το κεντρικό.

    Απαντώντας στην από 13-12-2005 αίτησή σας με την οποία μας γνωρίζετε ότι, κατά την καταγγελία των συμβάσεων κινητής τηλεφωνίας από τους πελάτες σας, αυτοί οφείλουν να εξοφλούν υπόλοιπο που τυχόν οφείλεται από επιδότηση τηλεφωνικής συσκευής που ακόμα δεν έχει αποσβεστεί για τη χρέωση του οποίου εκδίδεται λογαριασμός βάσει των διατάξεων της παρ. 16β΄ του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά με το 1050352/548/0015/9-10-2003 έγγραφό μας και περαιτέρω ρωτάτε αν είναι δυνατή η εξόφληση αυτή να γίνεται σε καταστήματα του δικτύου της εταιρείας σας, ιδιόκτητα και τρίτων, με την ταυτόχρονη εκτύπωση του σχετικού λογαριασμού της εταιρείας σας στα καταστήματα αυτά, εφόσον υπάρχει on line σύνδεση με το κεντρικό σας κατάστημα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (έγγραφά μας 1113609/779/0015/19-12-1997 και 1061423/551/0015/7-9-2000, 1077529/591/0015/15-10-02), η εκτύπωση – έκδοση  και μόνο, φορολογικών στοιχείων  από εγκαταστάσεις τρίτων, έπειτα από εντολή που διαβιβάζεται ΟΝ LINE από την έδρα της επιχείρησης στην εγκατάσταση του τρίτου, δεν μπορεί να προσδώσει στο χώρο αυτό (εγκατάσταση του τρίτου) την έννοια του υποκαταστήματος και επιτρέπεται, με τις εξής προϋποθέσεις:
    α) Ότι, οι συναλλακτικές δραστηριότητες (δοσοληψίες) γίνονται από το κεντρικό (έδρα) και η εντολή της εκτύπωσης δίνεται αποκλειστικά από το κεντρικό με ΟΝ LINE σύνδεση και στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού να γίνεται περιγραφή του τρόπου εκτύπωσης των ως άνω φορολογικών στοιχείων.
    β) Τα ως άνω φορολογικά στοιχεία επίσης, θα εκτυπώνονται από ιδιαίτερη σειρά και τα στελέχη τους θα μεταφέρονται εντός του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων στο κεντρικό.
    γ) Θα γίνει σχετική γνωστοποίηση, για τον τρόπο έκδοσης των εν λόγω στοιχείων, στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της έδρας της επιχείρησης.
2.    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι είναι δυνατή η έκδοση των λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας σας που μνημονεύετε στη σχετική αίτησή σας με εκτύπωση αυτών σε εγκαταστάσεις τρίτων που βρίσκονται σε επιγραμμική (on line) σύνδεση με την επιχείρησή σας με τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεδομένου ότι, οι λογαριασμοί αυτοί περιλαμβάνονται στα οριζόμενα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία, βάσει των διατάξεων των άρθρων 12 (παρ.16β΄) και 13 (παρ.4) αυτού.


Taxheaven.gr