Αποτελέσματα live αναζήτησης

1066017/510/0015/20.7.2006 Μεταφορά Υποκαταστήματος.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1066017/510/0015/20.7.2006
Μεταφορά Υποκαταστήματος.

1066017/510/0015/20.7.2006 Μεταφορά Υποκαταστήματος.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:  1066017/510/0015/20.7.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1066017 /510/0015/20.7.2006

ΘΕΜΑ: Μεταφορά Υποκαταστήματος.

Με σχετική αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι Ανώνυμη Εταιρία πελάτης σας πρόκειται να μετεγκατασταθεί σε νέο τριώροφο κτήριο στο Δήμο Αμαρουσίου όπου θα συστεγάζεται με δύο ακόμα επιχειρήσεις του ιδίου ομίλου. Στο νέο αυτό κτήριο θα μεταφερθεί η έδρα της εταιρίας από το Δήμο Ν. Ηρακλείου και το υποκατάστημα της που τηρεί αυτοτελή λογιστική από το Δήμο του Ν. Φαλήρου, το οποίο θα λειτουργήσει στο νέο κτήριο σε διαφορετικό χώρο από την έδρα και θα αναπτύξει τις ίδιες δραστηριότητες. Ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν το υποκατάστημα αυτό μετά τη μεταφορά του θα συνεχίσει να τηρεί βιβλία που εξάγουν αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα.
Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας πληροφορούμε τα εξής

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ΚΒΣ το υποκατάστημα από τα βιβλία του οποίου εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα τηρεί ίδια βιβλία τρίτης κατηγορίας και εξάγει τελικό αποτέλεσμα το οποίο ενσωματώνεται με λογιστική εγγραφή στα βιβλία της έδρας.

2. Όπως έχει διευκρινιστεί (έγγραφο 1089091/712/3.10.2001) η αλλαγή του τρόπου εξαγωγής του αποτελέσματος στην διάρκεια της χρήσης, ούτε προβλέπεται ούτε μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα, καθόσον με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ορίζεται ότι τα υποκαταστήματα τα οποία επιλέγουν να εξάγουν αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, έχουν υποχρέωση να εξάγουν αυτό για ολόκληρη την χρήση και όχι για τμήμα αυτής, καθότι από τις ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται διαδικασία εξαγωγής αποτελέσματος στην διάρκεια της χρήσης (διενέργεια απογραφής, κ.λπ.).

3. Επίσης, σε περίπτωση μεταφοράς υποκαταστήματος με ΟΝ LΙΝΕ σύνδεση με την έδρα, επιχείρησης υπόχρεης σε τήρηση βιβλίου αποθήκης, διευκρινίστηκε (έγγραφο 1007440/44/17.2.2005) ότι είναι δυνατόν αντί να ανοιχτούν νέες μερίδες στο βιβλίο αποθήκης της έδρας για το «νέο» υποκατάστημα που ομοίως συνδέεται ΟΝ LΙΝΕ με την έδρα, να συνεχιστεί η ενημέρωση των μερίδων που ήδη τηρούνται στο βιβλίο αποθήκης για το «παλαιό» υποκατάστημα, δηλαδή θεωρείται ίδιο υποκατάστημα με μεταφορά απλώς του τόπου λειτουργίας του.

4. Ενόψει των προαναφερόμενων συνάγεται ότι επί μεταφοράς υποκαταστήματος από τα βιβλία του οποίου εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα σε άλλο τόπο, κατά τα αναφερόμενα στο εισαγωγικό τμήμα του παρόντος, πρέπει να συνεχίσει να τηρεί τα βιβλία του και να εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Η εταιρία πελάτης σας, έχει το δικαίωμα στο εν λόγω υποκατάστημά της να μην εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα (αυτοτελή λογιστική) από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής του περιόδου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης