Αποτελέσματα live αναζήτησης

1117272/911/0015/14.3.2006 Τρόπος αποστολής του ημερήσιου διπλότυπου φύλλου συναλλαγών που τηρείται μηχανογραφικά στην έδρα.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1117272/911/0015/14.3.2006
Τρόπος αποστολής του ημερήσιου διπλότυπου φύλλου συναλλαγών που τηρείται μηχανογραφικά στην έδρα.

1117272/911/0015/14.3.2006 Τρόπος αποστολής του ημερήσιου διπλότυπου φύλλου συναλλαγών που τηρείται μηχανογραφ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:  1117272/911/0015/14.3.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1117272 /911/0015/14.3.2006

ΘΕΜΑ: Τρόπος αποστολής του ημερήσιου διπλότυπου φύλλου συναλλαγών που τηρείται μηχανογραφικά στην έδρα.
   
Με σχετική αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι διατηρείτε υποκατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα και στο οποίο τηρείτε ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών. Ρωτάτε δε αν μπορείτε το εν λόγω ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών να το ενημερώνετε σε ηλεκτρονική μορφή (EXCEL), να εκτυπώνετε ένα αντίγραφο αυτού για το υποκατάστημα και ένα άλλο αντίγραφο αυτού να το αποστέλλετε στο κεντρικό με e-mail για την ενημέρωση των βιβλίων της έδρας.
    Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.    Με τις διατάξεις του έκτου και του έβδομου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας μπορεί να τηρεί για το υποκατάστημά του ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών, το πρωτότυπο του οποίου αποστέλλεται στην έδρα για ενημέρωση των βιβλίων της.
 2.    Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας μπορεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, εφαρμόζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25 του Κώδικα αυτού.
3.    Ακόμη με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας για τις οικονομικές πράξεις του υποκαταστήματός του, επί μηχανογραφικής τήρησης των βιβλίων του υποκαταστήματός του, εκτυπώνει το ημερήσιο φύλλο συναλλαγών και αποστέλλει αυτό στην έδρα για την ενημέρωση των βιβλίων εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα.
4.    Τέλος στην παράγραφο 3 του κεφαλαίου ΙΙ της εγκυκλίου 1075400/528/0015/ΠΟΛ.1225/18.9.2002 αναφέρεται ότι στην περίπτωση που τα δεδομένα των ημερολογίων του υποκαταστήματος ή του ημερήσιου φύλλου συναλλαγών ενταμιεύονται σε ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση των βιβλίων της έδρας θα γίνεται με οποιοδήποτε εφικτό τρόπο (αντίτυπο δισκέτας κ.λ.π.).
5.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στο υποκατάστημά σας μπορείτε να τηρείτε το ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών σε ηλεκτρονική μορφή (EXCEL), όσον αφορά δε την ενημέρωση των βιβλίων της έδρας σας, πρέπει  από το υποκατάστημα να αποστέλλετε σ΄ αυτή μέσα στην οριζόμενη προθεσμία είτε το εκτυπωμένο ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών είτε δισκέτα στην οποία να περιέχεται αυτό κ.λ.π. είτε αντίγραφο αυτού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης