1069242/535/0015/5/9/2006

Υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίου αποθήκης από εκμεταλλευτή καφετέριας, καφενείου και συναφών

5 Σεπ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1069242/535/0015/5/9/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1069242 /535/0015/5/9/2006

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίου αποθήκης από εκμεταλλευτή καφετέριας, καφενείου και συναφών.

    Απαντώντας στην από 26-7-2006 αίτησή σας αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης στ΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου, εφόσον διαθέτει τα αγαθά του λιανικώς ή κυρίως λιανικώς, απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίου αποθήκης.
    Περαιτέρω με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της ίδιας ως άνω περίπτωσης ορίζεται ότι προκειμένου για επιτηδευματία που έχει παράλληλα και άλλο κλάδο, για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης ο κλάδος αυτός κρίνεται αυτοτελώς.
2.    Κατά την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (σχετ. το 1084944/729/0015/15.11.2004 έγγραφό μας) ότι, επειδή η δραστηριότητα των καφενείων, καφετεριών και καφέ – μπαρ είναι συναφής με τη δραστηριότητα των ζαχαροπλαστείων, κατ΄ οικονομία των προαναφερόμενων διατάξεων θεωρείται ότι η δραστηριότητα της καφετέριας, του  καφέ μπαρ και του καφενείου απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης.
3.    Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι η εταιρεία σας για τα τρία υποκαταστήματά της, από τα οποία το ένα λειτουργεί ως καφετέρια – ζαχαροπλαστείο και τα άλλα δύο  ως καφέ – σνακ μπαρ και στα οποία τα σχετικά είδη πωλούνται αποκλειστικά λιανικά, απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίου αποθήκης.
    Περαιτέρω και όσον αφορά την υποχρέωση τήρησης ή μη βιβλίου αποθήκης για την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας σας (πώληση χονδρικώς και λιανικώς ειδών ένδυσης και υπόδησης), η δραστηριότητα αυτή κρίνεται αυτοτελώς σύμφωνα με τα οριζόμενα από της οικείες διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ.


Taxheaven.gr