ΠΟΛ.1187/5.7.1995

Εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών

5 Ιούλ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα 5 Ιουλίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1080620/664/0008Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 8η Διεθνών Σχέσεων
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1187

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών.

1080620/664/0008Α(δις)/

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας στέλνουμε το νέο έντυπο για την εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος τις οποίες έχει υπογράψει η Ελλάδα με άλλες χώρες. Στο μέλλον, οι κάτοικοι των εν λόγω καρατών, εφ' όσον επικαλούνται τις ευεργετικές διατάξεις των οικείων ως άνω συμβάσεων θα πρέπει να υποβάλλουν, το κατάλληλο έντυπο, δεόντως συμπληρωμένο. Τα έντυπα τα οποία επισυνάπτονται είναι τα εξής:

1) Εντυπο για κατοίκους του Ην. Βασιλείου στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.
2) Εντυπο για κατοίκους Γαλλίας και Βελγίου, στη γαλλική και ελληνική γλώσσα.
3) Εντυπο για κατοίκους όλων των άλλων χωρών, πλην Η.Π.Α., στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.
4) Εντυπο για κατοίκους Κύπρου στην ελληνική γλώσσα. Σημειώνουμε, ότι, όσον αφορά, τους κατοίκους των Η.Π.Α., θα εξακολουθείτε να δέχεσθε το έντυπο 6166 των φορολογικών αρχών των Η.Π.Α., δεόντως συμπληρωμένο, μέχρι νεωτέρων οδηγιών μας.

Taxheaven.gr