1025373/203/0015/28.3.2006

Χαρακτηρισμός εργασιών σε αγαθά ως επεξεργασία ή μη.

23 Ιούν 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1025373/203/0015/28.3.2006
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ       

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
ΤΜΗΜΑ: ΒΆ

Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :               
Τηλέφωνο      : 2103610065            
   2103610030           


1025373/203/0015/28.3.2006

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός εργασιών σε αγαθά ως επεξεργασία ή μη.

    Με την από 10/2/2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας θα αναπτύξει νέες δραστηριότητες μεταποίησης – επεξεργασίας ψαριών και συγκεκριμένα:
    α. Θα γίνεται σε φρέσκα ψάρια απεντέρωση – απολέπιση και θα παράγεται ένα νέο ψάρι με μικρότερο φυσικά βάρος, το οποίο θα πωλείται σε συσκευασία κιβωτίου 6 kgr ή 3 kgr ως φρέσκο ή κατεψυγμένο.
    β. Θα γίνεται σε φρέσκα ψάρια επεξεργασία, για να αφαιρεθούν τα κεφάλια, η ουρά και τα κόκαλα και θα παράγεται φιλέτο ψαριού (σε απλή συσκευασία  κιβωτίου  6 kgr / 3 kgr) πάλι φρέσκο με μικρότερο βάρος ή κατεψυγμένο.
    γ. Θα γίνεται σε φρέσκα ψάρια η παραπάνω διαδικασία φιλετοποίησης και θα πωλούνται σε δισκάκια με ετικέτα ζυγιστικής μηχανής είτε φρέσκα είτε κατεψυγμένα.
    δ. Θα γίνεται αποκεφαλισμός σε φρέσκα ψάρια (ξιφίας, σφυρίδα, γαύρος, σαρδέλα) και θα πωλούνται ακέφαλα σε συσκευασία δισκάκια.
    ε. Θα γίνεται σε κατεψυγμένα μαλάκια (χταπόδια, καλαμάρια) σγούρισμα (άρα υπάρχει φύρα) και θα πωλούνται φρέσκα (προϊόντα απόψυξης) σε κιβώτιο 6 kgr ή δισκάκια.
    Ρωτάτε δε αν οι ανωτέρω δραστηριότητες συνιστούν επεξεργασία, οπότε θα πρέπει να τηρείτε βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών και βιβλίο παραγωγής – κοστολογίου.
    Ακόμη ρωτάτε αν η συσκευασία σε δισκάκι έχει διαφορά εάν έχει ετικέτα ζυγιστική με στοιχεία του είδους και αναφορά με μικρά γράμματα στο όνομα της εταιρείας ή ετικέτα με τη φίρμα της εταιρείας και στοιχεία του είδους ή ετικέτα χωρίς καθόλου επωνυμία εταιρείας.
    Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

    1.     Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία.

    2.     Κατά την ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων έχει διευκρινιστεί από τη Διοίκηση ότι δεν συνιστά επεξεργασία: α) η απεντέρωση – απολέπιση των ψαριών, καθώς και η αφαίρεση των κεφαλιών, της ουράς και των κοκάλων στα ψάρια, προκειμένου να παραχθεί φιλέτο ψαριού για τη διευκόλυνση της διάθεσης, όχι όμως τυποποιημένο προϊόν, β) η εκ νέου κατάψυξη ειδών που ήταν ήδη κατεψυγμένα και αποψύχθηκαν, για να υποστούν κάποια κατεργασία (σβούρισμα, γλασάρισμα) για τη διευκόλυνση της διάθεσής τους (σχετ. το 1034751/425/0015/15.7.2003 έγγραφο).

    Επίσης έχει διευκρινιστεί ότι και η συσκευασία θαλασσινών κ.λ.π. σε πλαστικές σακούλες ή σε δίσκους καλυμμένους με μεμβράνη με επικόλληση ετικέτας με τα στοιχεία του περιεχομένου για τη διευκόλυνση της διάθεσης, εφόσον δεν επηρεάζεται ουσιωδώς η τιμή πώλησης, δεν θεωρείται επεξεργασία (σχετ. το 1075399/537/0015/23.8.1999 έγγραφο).

    3.     Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι προαναφερόμενες με στοιχεία α΄ και β΄ δραστηριότητες που θα αναπτύξει η εταιρεία σας δεν
χαρακτηρίζονται ως πράξεις επεξεργασίας. Ομοίως και οι προαναφερόμενες με στοιχεία γ΄, δ΄ και ε΄ δραστηριότητες επίσης δεν συνιστούν πράξεις επεξεργασίας, με την προϋπόθεση όμως ότι η συσκευασία των συγκεκριμένων ειδών σε δισκάκια δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς την τιμή πώλησης, χωρίς να ενδιαφέρει το περιεχόμενο της ετικέτας που θα επικολλάται στα δισκάκια.
    Συνεπώς δεν θα υποχρεούστε στην τήρηση βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής – κοστολογίου γι΄ αυτές τις δραστηριότητες, με την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα είδη θα πωλούνται με την ίδια μονάδα μέτρησης (βάρος) με την οποία αγοράζονται.
    Επισημαίνεται όμως ότι τα ανωτέρω ως γεγονότα πραγματικά κρίνονται πάντοτε από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

    4.     Τέλος διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. τα απεντερωμένα-απολεπισμένα ψάρια, το φιλέτο ψαριού και τα ακέφαλα ψάρια που προκύπτουν από τις προαναφερόμενες δραστηριότητες της εταιρείας σας, παρά το ότι δεν χαρακτηρίζονται προϊόντα κατά τα προαναφερόμενα, θεωρούνται διαφορετικά είδη και πρέπει να παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης σε ιδιαίτερες μερίδες.

    Για την παρακολούθηση των ειδών αυτών σε άλλες μερίδες δεν απαιτείται η έκδοση δελτίων εσωτερικής διακίνησης, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Κ.Β.Σ. εκδίδονται από τις επιχειρήσεις επεξεργασίας, οπότε η ενημέρωση των μερίδων του βιβλίου αποθήκης με αυτά τα είδη μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως λογιστικό σημείωμα κ.λ.π. Taxheaven.gr