Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1332/15.10.1993 Υπαγωγή ή μη στο ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται και των υλικών που αναλώνονται σε αγαθά που παραδίδονται με εγγύηση καλής λειτουργίας τους, για ορισμένο χρόνο (CLAIMS)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1332/15.10.1993
Υπαγωγή ή μη στο ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται και των υλικών που αναλώνονται σε αγαθά που παραδίδονται με εγγύηση καλής λειτουργίας τους, για ορισμένο χρόνο (CLAIMS)


ΠΟΛ.1332/15.10.1993 Υπαγωγή ή μη στο ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται και των υλικών που αναλώνονται σε αγαθά

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Υπαγωγή ή μη στο ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται και των υλικών που αναλώνονται σε αγαθά που παραδίδονται με εγγύηση καλής λειτουργίας τους, για ορισμένο χρόνο (CLAIMS)

 

1128898/10484/2427/0014/ΠΟΛ.1332/15.10.1993

 

Με αφορμή ερωτήματα, που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία ΦΠΑ, σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ:


α) της δωρεάν παροχής υπηρεσιών και διάθεσης ανταλλακτικών από εισαγωγείς (αντιπροσώπους) οίκων εξωτερικού ή από εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα (συνεργεία) για αγαθά (αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.τ.λ.), που παραδόθηκαν από τους αντιπροσώπους με εγγύηση καλής λειτουργίας τους για ορισμένο χρόνο και


β) του ποσού που λαμβάνουν οι αντιπρόσωποι από τους αντιπροσωπευόμενους ξένους οίκους έναντι των ανωτέρω δωρεάν παρασχεθεισών υπηρεσιών και διατεθέντων ανταλλακτικών, προς τους πελάτες αγοραστές των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.1642/1986, αντικείμενο του φόρου αποτελεί κάθε παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση ή εισαγωγή αγαθού, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται από επαχθή αιτία στη χώρα μας.


2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου, όταν ο υποκείμενος στο φόρο μεσολαβεί για παροχή υπηρεσιών ενεργώντας στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό άλλων προσώπων, θεωρείται ότι λαμβάνει και παρέχει ο ίδιος τις υπηρεσίες αυτές.


3. Επίσης, σύμφωνα με την περ. γγ' του εδαφίου στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, κατ' εξαίρεση ο τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα στην περίπτωση παροχής γενικά εργασιών συναφών με ενσώματα κινητά αγαθά, τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.


Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι:

α) Η δωρεάν ανάλωση ανταλλακτικών και η παροχή υπηρεσιών από τον αντιπρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα (συνεργεία), που γίνεται προς πελάτες του, για την αποκατάσταση ζημιών ή για τη συντήρηση αγαθών, που παραδόθηκαν με εγγύηση καλής λειτουργίας τους για ορισμένο χρόνο, εφόσον ενεργούνται μέσα στο χρόνο και τους όρους της εγγύησης, δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επειδή θεωρείται ότι η αξία αυτών έχει ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση της αρχικής τιμής πώλησης των αγαθών.


β) Αντίθετα, στις περιπτώσεις που καταβάλλεται αμοιβή από τον αντιπρόσωπο - πωλητή των αγαθών προς τα εξουσιοδοτημένα απ' αυτόν πρόσωπα (συνεργεία κ.τ.λ.) για τις υπηρεσίες και τα ανταλλακτικά που εξ ιδίων αυτά χρησιμοποίησαν κατά την επισκευή ή τη συντήρηση των ανωτέρω αγαθών, κατά το χρόνο που αυτά καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας, χωρίς να εισπράξουν αμοιβή από τους αγοραστές - κατόχους των αγαθών, η αμοιβή αυτή υπόκειται σε ΦΠΑ και μάλιστα με τον κανονικό συντελεστή.


γ) Επίσης η καταβαλλόμενη στη συνέχεια αμοιβή (αποζημίωση), (CLAIMS) από τον αντιπροσωπευόμενο οίκο εξωτερικού στον αντιπρόσωπο οίκο εσωτερικού, επειδή αυτός ενήργησε τις ανωτέρω πράξεις για λογαριασμό του ξένου οίκου, υπόκειται στο σύνολο (της αξίας αναλωθέντων ανταλλακτικών και παρασχεθέντων υπηρεσιών), σε ΦΠΑ και μάλιστα με τον κανονικό συντελεστή, ανεξάρτητα από τον τρόπο εξόφλησης της αμοιβής αυτής.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης