Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1179/22.6.1995 Βεβαιώσεις συντάξεων συνταξιούχων αλλοδαπών ασφαλιστικών φορέων

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1179/22.6.1995
Βεβαιώσεις συντάξεων συνταξιούχων αλλοδαπών ασφαλιστικών φορέων


ΠΟΛ.1179/22.6.1995 Βεβαιώσεις συντάξεων συνταξιούχων αλλοδαπών ασφαλιστικών φορέων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 22 Ιουνίου 1995
Αριθ.Πρωτ. 1040833/763/Α.0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ8)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α'-Α'

ΠΟΛ 1179

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις συντάξεων συνταξιούχων αλλοδαπών ασφαλιστικών φορέων.

1040833/763/Α.0012/

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με την 1007139/102/Α0012/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 1995, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν, καθώς και με ομοίου περιεχομένου αποφάσεις προηγούμενων ετών, το έντυπο της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

2. Προκειμένου περί συνταξιούχων η πιο πάνω υποχρέωση υπάρχει είτε πρόκειται για συνταξιούχους ημεδαπών ασφαλιστικών φορέων είτε πρόκειται για συνταξιούχους αλλοδαπών ασφαλιστικών φορέων.

3. Περαιτέρω περιήλθε στη γνώση μας, ότι σε περιπτώσεις που συνταξιούχοι αλλοδαπών ασφαλιστικών φορέων δεν συνυποβάλλουν μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σχετική βεβαίωση σύνταξης του αλλοδαπού ασφαλιστικού φορέα, κάποιες Δ.Ο.Υ. στέλνουν συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας στις οικείες πρεσβείες για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης σύνταξης, αντί να τους παραπέμπουν στους αλλοδαπούς ασφαλιστικούς φορείς που τους χορηγούν τη σύνταξη.

4. Συνεπώς, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των συνταξιούχων αλλοδαπών ασφαλιστικών φορέων πρέπει να συνοδεύονται από σχετικές βεβαιώσεις συντάξεων των αλλοδαπών ασφαλιστικών φορέων.

5. Τέλος, σε περίπτωση που αλλοδαποί ασφαλιστικοί φορείς δεν υποχρεούνται από την εσωτερική νομοθεσία της χώρας τους, να χορηγούν στους συνταξιούχους βεβαιώσεις από τις οποίες να προκύπτει το ποσό της σύνταξης που χορηγήθηκε στους δικαιούχους, μπορείτε να ζητάτε από τους φορολογουμένους να συνυποβάλλουν με τη δήλωσή τους, αντί της προβλεπόμενης βεβαίωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που, κατά περίπτωση, κρίνετε απαραίτητο για τη διαπίστωση του ύψους της χορηγηθείσας σύνταξης αλλοδαπής προέλευσης κατά την υπό κρίση διαχειριστική περίοδο (π.χ. αποκόμματα επιταγών των ΕΛΤΑ με αποστολέα τον αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα κ.τ.λ.).
Είναι αυτονόητο ότι, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλεσθεί με την πιο πάνω υπεύθυνη δήλωση, φόρο που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή.

6. Κρίνεται απαραίτητο να τονισθεί ότι σε περιπτώσεις κατοίκων Ελλάδας οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη από αλλοδαπό κράτος, θα πρέπει να ερευνάται εάν υπάρχει Σύμβαση αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και του εν λόγω Κράτους.

Σε καταφατική περίπτωση θα έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της σύμβασης αυτής όσον αφορά τη φορολογία των συντάξεων στην Ελλάδα ως και την πίστωση του φόρου που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης