Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1178/29.6.1995 Χορήγηση πιστοποιητικών ακαθάριστων εσόδων στους αγρότες, που παράγουν ευπαθή αγροτικά προϊόντα.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1178/29.6.1995
Χορήγηση πιστοποιητικών ακαθάριστων εσόδων στους αγρότες, που παράγουν ευπαθή αγροτικά προϊόντα.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 1995
Αριθ.Πρωτ. 1077241/1747/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΟΛ 1178

ΘΕΜΑ: Χορήγηση πιστοποιητικών ακαθάριστων εσόδων στους αγρότες, που παράγουν ευπαθή αγροτικά προϊόντα.
Σχετ.: έγγραφό μας 1049625/441/

Με το έγγραφό μας 1049625/441/, προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, το οποίο κοινοποιήθηκε και σε εσάς, επισημάνθηκε το πρόβλημα, που δημιουργήθηκε στις ΔΟΥ, λόγω αδυναμίας χορήγησης πιστοποιητικών στους αγρότες, που δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ., καθώς επίσης και για τους αγρότες
εκείνους, που διαθέτουν τα προϊόντα τους αποκλειστικά σε κινητές λαϊκές αγορές, για το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους, προκειμένου να βγάλουν άδεια κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης άνω των 4.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους. Η αδυναμία αυτή δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι, λόγω της αλλαγής (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2214/1994) του τρόπου προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος για τους αγρότες εκείνους που δεν τηρούν βιβλία του ΚΒΣ, δεν υφίστανται ακαθάριστα έσοδα, αφού ο
προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος, γίνεται με αντικειμενική μέθοδο ανά στρέμμα και είδος καλλιεργούμενης γης και η φορολόγηση, (βάσει των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου), των αγροτών εκείνων που πωλούν αποκλειστικά τα προϊόντα τους σε κινητές λαϊκές αγορές, γίνεται με ειδικό τρόπο, με τον οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση από τη δραστηριότητά τους αυτή.
Για την επίλυση του θέματος αυτού, γίνονται σχετικές συνεννοήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία (Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών) και ελπίζουμε πολύ σύντομα να λυθεί το θέμα αυτό.

Μέχρι επιλύσεως του ανωτέρω θέματος και ενόψει της έναρξης συγκομιδής και μεταφοράς ευπαθών γεωργικών προϊόντων (όπως βερυκόκων, ροδακίνων κ.τ.λ.), εγκρίνουμε όπως, χορηγείτε το παραπάνω πιστοποιητικό, αλλά μόνο για την έκδοση προσωρινής άδειας, βασιζόμενοι: α) σε υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 που θα υποβάλλεται στη ΔΟΥ από το φορολογούμενο αγρότη, και με την οποία θα δηλώνονται τα ακαθάριστα έσοδα αυτού, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφα σχετικών στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που θα αποδεικνύουν τα έσοδα αυτά και β) προκειμένου για αγρότες που πωλούν αποκλειστικά τα προϊόντα τους σε κινητές λαϊκές αγορές, σε υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα αναγράφονται οι ποσότητες και το είδος των προϊόντων που πωλήθηκαν στις λαϊκές αγορές, καθώς και η αξία αυτών, με βάση τις επίσημες τιμές που καθορίζονται από το Υπουργείο Εμπορίου, στοιχεία που πρέπει να αποδεικνύονται από τα δελτία αποστολής των
προϊόντων και το ημερολόγιο κινήσεως του αυτοκινήτου του αγρότη.

Διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση που στον πίνακα 9 (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του αγρότη και ειδικότερα στον κωδ. 475-476 έχουν αναγραφεί ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση της γεωργικής επιχείρησης, το πιστοποιητικό θα χορηγείται με βάση τα στοιχεία αυτά.
Με την ευκαιρία αυτή επισημαίνουμε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 89 του ν.2238/1994 σύμφωνα με τις οποίες δεν δικαιούνται να πάρουν άδεια αγροτικού αυτοκινήτου όσοι αποκτούν καθαρό γεωργικό εισόδημα και είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης και δεν δηλώνουν το εισόδημα αυτό.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης