ΠΟΛ.1265/27.11.1992

Ο Φ.Π.Α. που ισχύει από τη δημοσίευση του Ν. 2093/25.11.92

27 Νοέ 1992

Taxheaven.gr


ΠΟΛ.1265/27.11.92 Ο Φ.Π.Α. που ισχύει από τη δημοσίευση του Ν. 2093/25.11.92

1. Από τη δημοσίευση του νόμου αριθ. 2093/92 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 181 Α/25.11.92) και σύμφωνα με το άρθρο 3 του ίδιου νόμου, η αναστολή του φόρου που παρέχεται με τη διαδικασία της απόφασης αριθ. Π. 2869/2389/πολ. 137/4.5.87, ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο αναλογών ΦΠΑ για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή αγοράς επενδυτικών αγαθών είναι ίσος ή μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου δραχμών (1.000.000).

Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που έχουν χορηγηθεί βεβαιώσεις αναστολής του φόρου, αλλά τα σχετικά τιμολόγια ή διασαφήσεις εισαγωγής, στα οποία αντιστοιχεί για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή φόρος ίσος ή μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου δραχμών, θα εκδοθούν μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου.

2. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία (25.11.92) υπάγονται στο ΦΠΑ οι υπηρεσίες κτηνιάτρων, καθώς και η παράδοση νερού από οποιονδήποτε και αν ενεργείται, με συντελεστή ΦΠΑ 8%.

 


Taxheaven.gr