Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1202/22.9.1992 Έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1202/22.9.1992
Έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων

ΠΟΛ.1202/22.9.1992 Έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1202/22.9.92 Έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων

Σας κοινοποιούμε το πιο πάνω σχετικό, αναφορικά με όσα διαλαμβάνονται σ' αυτό και ειδικότερα για το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε, εφόσον σας ζητείτε η γνώμη, για το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων, προκειμένου να εκδοθεί στη συνέχεια η άδεια του Ν. 2185/1952 για την εκποίησή τους, ανεξάρτητα ποιος φέρεται κύριος αυτών, να προβαίνετε στη διενέργεια έρευνας ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1539/38, και στη συνέχεια θα ενημερώνετε τις Δ/νσεις Γεωργίας και Νομαρχιών για την ύπαρξη ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου (υπουργείου Οικονομικών) επί των εν λόγω ακινήτων, ώστε με τον τρόπο αυτό να διασφαλίζονται καλύτερα τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Σ.Σ. Ακολουθεί το σχετικό έγγρ. Υπ. Γεωργίας.

Έγγρ. Υπ. Γεωργ. 135105/14.7.92

Αναφερόμενοι στο θέμα της έρευνας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια του Ν. 2148/52 για την εκποίησή τους, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ως γνωστόν ο Ν. 2148/52, σύγχρονος του Ν.Δ. 2185/52 που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 104 του Συντάγματος του 1952, είχε σαν απώτερο σκοπό τη μη διαφυγή των μεγάλων εκτάσεων του Δημοσίου, οι οποίες θα μπορούσαν να απαλλοτριωθούν για την αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών.

Όμως με το άρθρο 117 του ισχύοντος Συντάγματος διατηρήθηκαν σε ισχύ οι κατ' εφαρμογή του άρθρου 104 του Συντάγματος του 1952 εκδοθέντες νόμοι.

Έτσι κατά τη χορήγηση των αδειών άρσεως των απαγορεύσεων για εκποίηση εκτάσεων βάσει του Ν. 2148/52, άσχετα αν δεν υφίσταται αντικείμενο απαλλοτρίωσης για αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών, ελέγχεται από την Υπηρεσία η ύπαρξη τυχόν δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των προς εκποίηση εκτάσεων τόσο από πλευράς της Δασικής υπηρεσίας του υπουργείου μας όσο και απο πλευράς Υπ. Οικονομικών.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τις ΔΟΥ, ώστε όταν ζητείται η γνώμη τους για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων αυτών να ενημερώνουν τουλάχιστον τις Δ/νσεις Γεωργίας των Νομαρχιών μόνο για την περίπτωση προβολής δικαιωμάτων εμπραγμάτων ή ενοχικών εκ μέρους του Δημοσίου (Υπ. Οικονομικών), χωρίς να ενδιαφέρει ποιος ιδιώτης φέρεται ιδιοκτήτης της εκτάσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης