ΠΟΛ.1174/2.9.1992

παράταση προθεσμίας

2 Σεπ 1992

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1174/2.9.92 παράταση προθεσμίας

Έχοντας υπόψη αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου 1992 τις προθεσμίες που έληξαν ή θα λήξουν από 27/8/1992 μέχρι 10/9/1992 για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, την καταβολή των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, από κάθε αιτία, καθώς και των εισφορών υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr