Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1158/18.8.1992 Κοινοποίηση του άρθρου 59 του Ν. 2065/92 ΦΕΚ 113/30.6.92 τ. Α, που αφορά τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων από παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1158/18.8.1992
Κοινοποίηση του άρθρου 59 του Ν. 2065/92 ΦΕΚ 113/30.6.92 τ. Α, που αφορά τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων από παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.


ΠΟΛ.1158/18.8.1992 Κοινοποίηση του άρθρου 59 του Ν. 2065/92 ΦΕΚ 113/30.6.92 τ. Α, που αφορά τον τρόπο βεβαίωσ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1158/18.8.92 Κοινοποίηση του άρθρου 59 του Ν. 2065/92 (ΦΕΚ 113/30.6.92 τ. Α΄), που αφορά τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων από παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 2065/92 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή αυτών.

Με τη διάταξη 1 του κοινοποιούμενου άρθρου αντικαθίσταται η παράγρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 1416/1984, και καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων από παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., που διαπράττονται από την ισχύ του νόμου αυτού (30.6.92) και εφεξής.

1. Από τη δημοσίευση του παραπάνω άρθρου, τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., Ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167 Α΄) του Ν.Δ. 805/1971 (ΦΕΚ 1 Α΄) και τον Α.Ν. 170/1967 (ΦΕΚ 189 Α΄) καταβάλλονται, με βάση την έκθεση παράβασης που συντάσσει το αρμόδιο αστυνομικό όργανο και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται σ’ αυτήν είτε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), οι οποίες στη συνέχεια τα αποδίδουν στο Δήμο ή στην Κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, είτε απευθείας στο δικαιούχο Δήμο ή Κοινότητα, εφόσον διαθέτει δική του ταμειακή Υπηρεσία.

2. Σε περίπτωση που τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων της κατηγορίας αυτής.

Από την αρμόδια Αρχή (αστυνομική, δημοτική ή δικαστική) θα συντάσσεται ο σχετικός τίτλος είσπραξης που θα αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας του παραβάτη – οφειλέτη. Ο τίτλος είσπραξης θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. υπέρ του Δήμου ή της Κοινότητας που κατοικεί ο παραβάτης – οφειλέτης και η υπέρ αυτών είσπραξη θα επιδιώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Όταν η έκθεση παράβασης συντάσσεται από το αστυνομικό όργανο απουσία του παραβάτη (π.χ. παράνομη στάθμευση) και τοποθετείται στο αλεξίνεμο του αυτοκινήτου του, έχει ως συνέπεια να μην αναγράφονται σ’ αυτήν, με εξαίρεση τον αριθμό του αυτοκινήτου, τα πλήρη στοιχεία του παραβάτη (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, δ/νση κατοικίας κ.λπ.).

Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία καταβολής του προστίμου, η αρμόδια Αρχή, που υποχρεούται να συντάξει το νόμιμο τίτλο είσπραξης, θα πρέπει να απευθύνεται, με σημείο αναφοράς τον αριθμό του αυτοκινήτου του παραβάτη, στο μηχανογραφικό κέντρο του υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή στο ΚΕΠΥΟ, για την ανεύρεση των λοιπών στοιχείων του παραβάτη, προκειμένου στη συνέχεια να επιδιωχθεί η είσπραξη του προστίμου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (ΔΟΥ κατοικίας του παραβάτη – οφειλέτη).

Τα υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Εσωτερικών, στα οποία κοινοποιούμε το έγγραφο αυτό, παρακαλούνται να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες στις υπηρεσίες τους, για την ενιαία εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης