Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1154/2.7.1992 Πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας οχημάτων

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1154/2.7.1992
Πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας οχημάτων


ΠΟΛ.1154/2.7.1992 Πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας οχημάτων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΠΟΛ. 1154/2.7.92 Πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας οχημάτων

Με την εγκύκλιο κοινοποιείται η Υ.Α. Β- 14073/309/10.4.92 της οποίας το κείμενο ακολουθεί.

Κοινοποιούμε ανωτέρω την αριθ. Β- 14073/309/10.4.92 απόφαση του υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Αντικατάσταση διατάξεων της 18200/1979 απόφασης του υπουργού Συγκοινωνιών περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας διά δοκιμαστικήν κυκλοφορίαν αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών» (Β΄ 548), όπως αντικαταστάθηκε με τη με αριθμό 688/1980 (Β΄ 140) όμοια, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 286/Β/22.4.92, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή.

Υ.Α. Β- 14073/309 (ΦΕΚ 286 Β/22.4.92)

Αντικατάσταση διατάξεων της 18200/1979 απόφασης του υπουργού Συγκοινωνιών «περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας διά δοκιμαστικήν κυκλοφορίαν οχημάτων ή μοτοσικλετών» (Β΄ 548), όπως αντικαταστάθηκε με τη με αριθμό 688/1980 (Β΄ 140) όμοια.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 88 παράγραφος 3 και 90 παράγραφος 2 του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 «περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας».

2. Τη με αριθ. 18200/1979 απόφαση του υπουργού Συγκοινωνιών (Β΄ 548), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό 688/1980 (Β΄140) και 93824/1418/1986 (Β΄619) όμοιες «περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας διά δοκιμαστικήν κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών».

3. Την ανάγκη μεταφοράς των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών για τη δοκιμή ή επίδειξη αυτών, καθώς και για τη μεταφορά των καινούργιων και των εισαγόμενων μεταχειρισμένων τοιούτων από τα Τελωνεία στις εκθέσεις αυτοκινήτων ή από τα Τελωνεία και τις εκθέσεις αυτοκινήτων στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας λόγω πωλήσεως αυτών,

αποφασίζουμε:

1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 5 της με αριθμό 18200/1979 απόφασης του υπουργού Συγκοινωνιών (Β΄548) αντικαθίστανται, όπως παρακάτω, σε μια παράγραφο η οποία λαμβάνει σειρά με αριθμό 2:

«2. Οι άδειες κυκλοφορίας που εκδίδονται, σύμφωνα με τη παρούσα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από εκείνους για τους οποίους εκδόθηκαν ή από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της επιχείρησης, για τη δοκιμή των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή την επίδειξη αυτών, καθώς και για τη μεταφορά των καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών (δικύκλων ή τρίκυκλων) από τα Τελωνεία στις εκθέσεις αυτοκινήτων ή από τα Τελωνεία και τις εκθέσεις αυτοκινήτων στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και αντίστροφα και σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας λόγω πώλησης αυτών. Τα αυτοκίνητα οχήματα ή μοτοσικλέτες, που φέρουν άδεια και πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας επιτρέπεται να κυκλοφορούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας. Στις παραπάνω άδειες δοκιμαστικής κυκλοφορίας θα αναγράφεται η παρατήρηση «Επιτρέπεται η κυκλοφορία κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας» από την υπηρεσία που χορηγείται».

2. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 5 της με αριθμό 18200/1979 απόφασης του υπουργού Συγκοινωνιών (Β΄548) λαμβάνουν, αντίστοιχα, αριθμό σειράς 3 και 4.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 18200/1979 απόφαση του υπουργού Συγκοινωνιών, όπως συμπληρώθηκε με την αριθμό 93824/1418/1986 απόφαση του υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και αντικαταστάθηκε με τη με αριθμό 94249/1600/1987 απόφαση του υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄103).

 Η εφαρμογή της απόφασης αυτής αρχίζει από 1 Μαϊου 1992.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης