Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1153/13.8.1992 Συμπληρωματικές οδηγίες για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-08-1992 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1153/13.8.1992
Συμπληρωματικές οδηγίες για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες.ΠΟΛ. 1153/13.8.92 Συμπληρωματικές οδηγίες για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες.

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. 1078357/4003/1037/Α0014 απόφαση του υπουργού Οικονομικών με την οποία:

α) παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή του Φ.Π.Α. έτους 1991 που έληγε στις 31.7.92, μέχρι 15.9.92 και

β) οι αγρότες που έχασαν τα πρωτότυπα τιμολόγια ή άλλα φορολογικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύονται οι εκροές τους (πωλήσεις), μπορούν να ζητήσουν επί του σχετικού φορολογικού στοιχείου θεωρημένο από τον υποκείμενο στο φόρο που τα έχει εκδώσει και έχει το στέλεχος.

Η θεώρηση θα αναφέρει, ότι το αντίγραφο ή το φωτοαντίγραφο είναι το μοναδικό και ότι είναι ακριβές το αντίγραφο εκείνου που παραμένει στο στέλεχος που βρίσκεται στο αρχείο τους.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος 1991.

Υ.Α. 1078357/4003/1037/Α 0014/6.8.92 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή ΦΠΑ έτους 1991 στους αγρότες

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/86 για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125 Α).

α) των άρθρων 33 και 34,

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Την  απόφασή μας αριθμ. πρωτ. Π.953/432/64/3.2.88 ΠΟΛ. 41 (ΦΕΚ 107 Β΄).

3. Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι επιστροφής ΦΠΑ αγρότες στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και στην υποβολή τους μέχρι 31.7.92, που λήγει η προθεσμία που προβλέπεται από το νόμο.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνεται μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 1992 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή στους αγρότες του ΦΠΑ έτους 1991, που λήγει στις 31.7.1992.

2. Για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες, που αναλογεί στις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και στις παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 1991, ισχύουν οι ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στην εγκύκλιό μας με αριθμ. πρωτ. 1062561/3952/ΠΟΛ. 1188/31.8.90.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης