Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1151/11.8.1992 Οδηγίες για την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1992 που περιλαμβάνουν ποσά βουλευτικής αποζημίωσης κ.τ.λ.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1151/11.8.1992
Οδηγίες για την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1992 που περιλαμβάνουν ποσά βουλευτικής αποζημίωσης κ.τ.λ.

ΠΟΛ.1151/11.8.1992 Οδηγίες για την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1992 που περιλα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


 ΠΟΛ. 1151/11.8.92 Οδηγίες για την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1992 που περιλαμβάνουν ποσά βουλευτικής αποζημίωσης κ.τ.λ.

Σχετ: α) 1035909/319/0012/ΠΟΛ. 1088 από 17 Μαρτ. 1989 Δ/γή

β) 1026173/184/0012/πολ.1061 από 23 Φεβρ. 1989 Απόφαση Υπ. Οικ.

Σε συνέχεια και συμπληρωματικά με την 1014715/191/Α0012/ΠΟΛ. 1039/12.2.9 διαταγή μας σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως είναι γνωστό από το οικον. έτος 1989 δε συμπληρώνεται ειδικό ενημερωτικό δελτίο προκειμένου να γίνει από το ΚΕΠΥΟ η εκκαθάριση των δηλώσεων που περιέχουν βουλευτικές αποζημιώσεις ή ποσά εισοδήματος που έχουν την ίδια με αυτές φορολογική μεταχείριση. Η ίδια μέθοδος θα ακολουθηθεί και για τις δηλώσεις φορολ. εισοδήματος οικον. έτους 1992 αυτών των υποχρέων.

2. Ύστερα από τα παραπάνω, όσοι θα ασχοληθούν με τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών των υπόψη δηλώσεων, στους κωδικούς αριθμούς 925 και 926 του πίνακα 16 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1992, θα αναγράψουν το ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης που υπάγεται σε αυτοτελή φορολογία (του συζύγου ή της συζύγου, αντίστοιχα). Στους κωδικούς αριθμούς 927 – 928 του ίδιου πίνακα θα αναγράψουν το ποσό του φόρου (του συζύγου ή της συζύγου, αντίστοιχα) που προκύπτει μετά την έκπτωση ποσοστού 15% από το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του βουλευτή.

Τέλος, σημειώνεται ότι στους ΚΑ 657 – 658 της ένδειξης 5 του πίνακα 12 της οικείας δήλωσης πρέπει να αναγραφεί το τμήμα της βουλευτικής αποζημίωσης (του συζύγου ή της συζύγου, αντίστοιχα) που απαλλάσσεται από το φόρο.

3. Στο «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 1991» που έχει εκδοθεί από το Ειδικό Λογιστήριο της Βουλής, το οποίο έχει συνυποβληθεί από τους υπόχρεους με τη δήλωση της φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1992, το ποσό του φόρου που πρέπει να γράφει στους Κ.Α. 927 – 928 του πίνακα 16 της δήλωσης τους, προκειμένου για το σύζυγο ή τη σύζυγο αντίστοιχα, είναι γραμμένο απέναντι από την ένδειξη «Σύνολο οφειλής».

4. Το Ειδικό Λογιστήριο της Βουλής, καθώς και τα λογιστήρια των υπηρεσιών που ενεργούν την οριστική εκκαθάριση του παρακρατούμενου φόρου στα υπόψη ποσά εισοδήματος, αν δεν έχουν αναγράψει στις οικείες βεβαιώσεις αυτά τα ποσά, δεδομένου ότι αυτά θα ληφθούν από το ΚΕΠΥΟ υπόψη για την εκκαθάριση της δηλώσεως του φόρου εισοδήματος οικον. έτους 1992 των προσώπων που αποκτούν αυτά τα εισοδήματα, παρακαλούνται για την άμεση αποστολή καταστάσεων στις αρμόδιες ΔΟΥ στις οποίες θα αναγραφούν τα υπόψη ποσά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης