Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1168/22.6.1995 Απλοποίηση διαδικασίας έκδοσης δελτίων αποστολής από ανθοπώλες - μέλη του σωματείου ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ, κατά την εκτέλεση παραγγελιών

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1168/22.6.1995
Απλοποίηση διαδικασίας έκδοσης δελτίων αποστολής από ανθοπώλες - μέλη του σωματείου ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ, κατά την εκτέλεση παραγγελιών


ΠΟΛ.1168/22.6.1995 Απλοποίηση διαδικασίας έκδοσης δελτίων αποστολής από ανθοπώλες - μέλη του σωματείου ΙΝΤΕΡΦΛ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 22 Ιουνίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1074181/590/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1168

ΘΕΜΑ: " Απλοποίηση διαδικασίας έκδοσης δελτίων αποστολής από ανθοπώλες - μέλη του σωματείου ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ, κατά την εκτέλεση παραγγελιών."

1074181/590/0015/

1. Οπως είναι γνωστό, το Υπουργείο Οικονομικών με την Α.Υ.Ο. 1104762/ (ΦΕΚ Β' 735), που κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο 1134023/ΠΟΛ.1267/28.12.1994, καθόρισε το πλαίσιο και τις διαδικασίες φορολογικής εμφάνισης των συναλλαγών στις πωλήσεις ανθέων από τους ανθοπώλες - μέλη του σωματείου
ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ, κατά τρόπο σαφή και ρεαλιστικό, προς την κατεύθυνση ουσιαστικής διευκόλυνσης τόσο των εν λόγω συναλλαγών, όσο και του φορολογικού ελέγχου, βάσει των υφιστάμενων διατάξεων.


2. Μεταξύ των άλλων, από τις διατάξεις της προαναφερόμενης Α.Υ.Ο. (παρ. 2, ) προβλέπεται και η υποχρέωση έκδοσης από τους ανθοπώλες - μέλη της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ, κατά την εκτέλεση της παραγγελίας, δελτίου αποστολής (Δ.Α.), σε δύο επί πλέον, των προβλεπομένων από τις γενικές διατάξεις του Κ.Β.Σ., αντίτυπα,
ένα των οποίων με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ" περιέρχεται στο εν λόγω σωματείο, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί η σχετική εκκαθάριση προσδιορισμού των φορολογικών υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων στη διαδικασία πώλησης προσώπων.

3. Επειδή η προαναφερόμενη διαδικασία έκδοσης τετραπλοτύπων δελτίων αποστολής (Δ.Α.), καθιερώνει ουσιαστικά μια ιδιαίτερη σειρά Δ.Α., διάφορης αυτής που χρησιμοποιείται για τις απευθείας πωλήσεις ανθέων, με αποτέλεσμα η χρήση τουλάχιστον δύο διαφορετικών σειρών Δ.Α. να δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα,
εκτιμώντας τους επικαλούμενους από το σωματείο ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ λόγους και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 38 (περ. δ') του Κ.Β.Σ. παρέχουμε τη δυνατότητα στους ανθοπώλες - μέλη της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ, που εκτελούν παραγγελίες (πωλήσεις μέσω τρίτων), αντί να εκδίδουν τετραπλότυπο Δ.Α. από ιδιαίτερη σειρά, για την
διεκπεραίωση των παραγγελιών, να εκδίδουν:

α) Δελτίο Εκτέλεσης Παραγγελιών (Δ.Ε.Π.), κατά το χρόνο περιέλευσης και αποδοχής κάθε παραγγελίας, κατ' αντιστοιχίαν του προβλεπομένου από την Α.Υ.Ο. 1104762/, Δελτίου Λήψης Παραγγελιών, Αντίτυπο του Δ.Ε.Π. θα αποστέλλεται στην ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ, για την έκδοση των εκκαθαρίσεων προς τα μέλη της
ανθοπώλες.
β) Θεωρημένο Δελτίο Αποστολής (Δ.Α.), για τη διακίνηση των ανθέων προς τον τελικό παραλήπτη, από το ίδιο στέλεχος, που χρησιμοποιείται και για τις λοιπές συναλλαγές τους. Στα Δ.Α., τα οποία καλύπτουν πωλήσεις μέσω της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ θα αναγράφεται, εκτός των άλλων, ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του σχετικού Δ.Ε.Π. (π.χ. Δ.Ε.Π. Νο 1521/26.6.95).
Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν με την προϋπόθεση, ότι τόσον οι ανθοπώλες - εκδότες των Δ.Ε.Π., όσον και η ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ - αποδέκτης αυτών, θα διαφυλλάσσουν τα εκδοθέντα (στελέχη) και ληφθέντα Δ.Ε.Π., κατά περίπτωση, για όσο χρόνο ορίζεται στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 21), για τη
διατήρηση των φορολογικών στοιχείων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης