Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1110/26.6.1992 Η φορολογία των μερισμάτων και αμοιβών μελών Δ.Σ


Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-06-1992 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1110/26.6.1992
Η φορολογία των μερισμάτων και αμοιβών μελών Δ.Σ
ΠΟΛ. 1110/26.6.92 Η φορολογία των μερισμάτων και αμοιβών μελών Δ.Σ

Με την ακόλουθη εγκύκλιο του υπουρ­γείου Οικονομικών παρέχονται διευκρινή­σεις σχετικά με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 42 του νέου φορολογικού νόμου που αφορά στη φορολόγηση μερισμάτων και αμοιβών του Δ.Σ, η διανομή των οποίων εγκρίνεται μέσα στο 1992, προέρχονται όμως από κέρδη χρήσεων που λήγουν από την 31.12.91 και μέχρι τη δημοσίευση του νέου νόμου.

Πρόσφατα, από τη Βουλή των Ελλήνων ψηφίσθηκε ο νόμος για την «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατά­ξεις» και εντός των προσεχών ημερών θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του νόμου αυτού θα ακολουθή­σει ερμηνευτική εγκύκλιος με την οποία θα δοθούν οι σχετικές οδηγίες.

Επειδή με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 42 του πιο πάνω νόμου επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις, σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των μερι­σμάτων κα αμοιβών μελών διοικητικού συμ­βουλίου, η διανομή των οποίων εγκρίνεται μέσα στο έτος 1992 και προέρχονται από κέρδη ισολογισμών διαχειριστικών χρήσε­ων που λήγουν από την 31 Δεκεμβρίου1991 μέχρι και τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κρί­νουμε σκόπιμο να σας κοινοποιήσουμε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και τις μεταβολές που επέρχονται με το άρθρο αυτό.

Ειδικότερα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 προβλέπεται ότι, για τα μερίσματα από με­τοχές κοινές ή προνομιούχες που εγκρί­νονται από τη γενική συνέλευση των μετό­χων από την 1η Ιανουαρίου 1992 και μετά και τα οποία προέρχονται από κέρδη ισο­λογισμών διαχειριστικών χρήσεων που λή­γουν μέσα στο χρονικό διάστημα 31 Δε­κεμβρίου 1991 και του χρόνου δημοσίευ­σης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως, θα γίνει παρακράτηση φόρου με βάση τους προβλεπόμενους από το άρ­θρο 29 του ν.δ. 3323/1955 συντελεστές και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων.

Όταν τα ανωτέρω μερίσματα προέρχο­νται από ΑΝΩΝΥΜΕΣ μετοχές ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ στο Χρηματιστήριο, προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό του παρακρατούμε­νου φόρου μερισμάτων θα ακολουθείται η διαδικασία που ισχύει ήδη και για τα μερί­σματα τα προερχόμενα από μετοχές ονο­μαστικές, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Δηλαδή, ο υπολογισμός του αφορολογή­του ποσού (μέχρι 50.000 δρχ. για κάθε μέ­τοχο για τα μερίσματα που εισπράττει από την ίδια ανώνυμη εταιρία) θα γίνεται από την καταβάλλουσα το μέρισμα ανώνυμη εταιρία και όχι από τη φορολογούσα Αρχή του μετόχου.

Για το σκοπό αυτό, ο μέτοχος που ει­σπράττει το μέρισμα, πρέπει να δηλώσει, με υπεύθυνη δήλωσή του, στην εταιρία ότι δεν έχει απαλλαγεί από την προείσπραξη του φόρου, κατά την είσπραξη μερισμάτων ονομαστικών ή ανωνύμων μετοχών από άλλες ανώνυμες εταιρίες που αναφέρο­νται στη χρήση αυτή, για ποσό μερισμάτων μεγαλύτερο από 200.000 δρχ. στο οποίο περιλαμβάνεται και το αφορολόγητο ποσό που ζητάει ο μέτοχος με τη δήλωσή του αυτή.

Στις πιο πάνω υπεύθυνες δηλώσεις που θα υποβάλλει ο μέτοχος, εκτός των άλλων στοιχείων, απαραιτήτως θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της Αστυνο­μικής του Ταυτότητας, η ένδειξη εάν ο μέ­τοχος λαμβάνει για πρώτη φορά μέρισμα από την ανώνυμη εταιρία και ο αριθμός του Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος θα εξακριβώνεται από κάθε νόμιμο στοιχείο, καθώς και η αρμόδια ΔΟΥ. Όλες οι υπεύθυ­νες δηλώσεις που θα υποβάλουν οι μέτο­χοι θα συγκεντρωθούν και θα συνυποβλη­θούν με τη δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων στην αρ­μόδια ΔΟΥ, προκειμένου στη συνέχεια να αποσταλούν αυτές στο ΚΕΠΥΟ για περαι­τέρω επεξεργασία.

Περαιτέρω, τα μερίσματα που θα ει­σπραχθούν από μετόχους μίας ή περισσο­τέρων εταιριών επενδύσεων  χαρτοφυλα­κίου, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμέ­νες στο Χρηματιστήριο, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος μέχρι του ποσού των 200.000 δρχ. Για τον υπολογισμό του απαλλασσόμενου αυτού ποσού μερισμά­των λαμβάνονται υπόψη και τα ποσά των μερισμάτων, από άλλες ανώνυμες εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, που απηλλάγησαν, σύμφωνα με τα πιο πάνω, της φορολογίας. Η ανωτέρω απαλλαγή, αφορά το μέρισμα ολόκληρης της χρήσης εφόσον οι μετοχές της εταιρίας επενδύσεων - χαρτοφυλακίου ήταν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 120 ημε­ρών, διαφορετικά το μέρισμα φορολογείται ολόκληρο.

Η έκπτωση του αφορολογήτου ποσού θα γίνει από την καταβάλλουσα εταιρία επενδύσεων - χαρτοφυλακίου, ανεξάρτητα αν οι μετοχές της είναι ονομαστικές ή ανώνυμες, αφού προηγουμένως ο μέτο­χος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώσει το αφορολόγητο ποσό που τυχόν δικαιώθηκε κατά την είσπραξη μερισμάτων από άλλες ανώνυμες εταιρίες.

Εκτός από την απαλλαγή αυτή, το μέ­ρισμα που θα διανεμηθεί από εταιρίες επενδύσεων - χαρτοφυλακίου απαλλάσσε­ται από το φόρο εισοδήματος, μέχρι του ποσού κατά το οποίο το μέρισμα αυτό προ­έρχεται από πώληση χρεογράφων ή μετο­χών σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης αυ­τών ή από χρεόγραφα, μετοχές ή καταθέ­σεις, των οποίων το εισόδημα απαλλάσσε­ται της φορολογίας ή φορολογείται κατ' ειδικό τρόπο.

Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός του αφορολογήτου ποσού των 50.000 δρχ. για τα μερίσματα που προέρχονται από μετο­χές ανώνυμες εισηγμένες στο Χρηματι­στήριο ή των 20.000 δρχ. από Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, θα γίνεται από τις εταιρίες αυτές και στην περίπτωση που έχει αρχίσει η καταβολή των μερισμά­των πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι, αν δικαιούχος των μερι­σμάτων της προηγούμενης παραγράφου είναι ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορι­σμένης ευθύνης ή συνεταιρισμός, σε περί­πτωση περαιτέρω διανομής από το νομικό πρόσωπο των πιο πάνω μερισμάτων δεν οφείλεται κανένας φόρος, αλλά παράλλη­λα και ο παρακρατηθείς για τα ίδια μερίσματα φόρος ούτε επιστρέφεται ούτε συμ­ψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος του νο­μικού προσώπου.

3. Τα αναφερθέντα στις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται ανάλογα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου και για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανεμήθηκαν ή κεφαλαιο­ποιήθηκαν από την 1 Ιανουαρίου 1992 μέ­χρι την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων (12.5.1992) και τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί στο όνομα του νομικού προσώπου.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται ότι δεν μπορεί να διατεθεί από τα κέρδη των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών που προκύπτουν από ισολογι­σμούς διαχειριστικών χρήσεων που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 1991 μέχρι τη δημοσί­ευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως, ποσοστό μεγαλύτερο του 5% των καθαρών κερδών τους ή για εκτός μι­σθού αμοιβές και ποσοστά των διευθυντών τους. Ως κέρδη, για την εφαρμογή των ανωτέρω, λαμβάνονται αυτά που προκύ­πτουν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση που η γενική συνέλευση των μετόχων εγκρίνει διανομή μεγαλύτε­ρου ποσού κερδών για αμοιβές και ποσο­στά μελών διοικητικού συμβουλίου και δι­ευθυντών, το επιπλέον του 5% ποσό φο­ρολογείται με το συντελεστή 50% που ισχύει για τα μερίσματα από ανώνυμες με­τοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και με την παρακράτηση του φόρου εξα­ντλείται η φορολογική υποχρέωση του δι­καιούχου. Επομένως, στην περίπτωση αυ­τή, για το μέρος των κερδών, γίνεται πα­ρακράτηση με συντελεστή 15%, χωρίς όμως να επέρχεται εξάντληση της φορο­λογικής υποχρέωσης των δικαιούχων, σύμ­φωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ­θρου 1 του ν. 2019/1992.

Για το υπόλοιπο ποσό που διανέμεται πέραν του ποσοστού 5% επί των κερδών, η ανώνυμη εταιρία έχει υποχρέωση να πα­ρακρατήσει από τους δικαιούχους των αμοιβών φόρο με συντελεστή 50% εξα­ντλουμένης της φορολογικής υποχρέω­σης για τα ποσά των αμοιβών αυτών και να αποδώσει το φόρο αυτό στο Δημόσιο.

Κατά συνέπεια, και στη δήλωση απόδο­σης του φόρου διανεμομένων κερδών πρέ­πει να γίνεται διάκριση του μέρους των αμοιβών και ποσοστών που υπόκεινται σε παρακράτηση με 15% και του μέρους αυ­τών που υπόκεινται σε παρακράτηση με συντελεστή 50%.

Περαιτέρω, επειδή οι δηλώσεις φορο­λογίας εισοδήματος αδιανεμήτων κερδών υπεβλήθησαν μέχρι την 12.5.1992 σύμφω­να με τα ισχύοντα κατά το χρόνο αυτό, γί­νεται δεκτό ότι, οι ανώνυμες εταιρίες που διένειμαν για αμοιβές και ποσοστά διοικη­τικών συμβούλων και διευθυντών κέρδη με­γαλύτερα του 5%, δε θα υποβάλουν τρο­ποποιητική - συμπληρωματική δήλωση φο­ρολογίας εισοδήματος, όπως θα έπρεπε κανονικά, για το μεταβαλλόμενο ύψος της προκαταβολής και κατά συνέπεια δε θα γί­νει εκ νέου υπολογισμός του ποσού της προκαταβολής φόρου τρέχουσας χρήσης που ήδη βεβαιώθηκε.

Επίσης, γίνεται δεκτό ότι, αν η γενική συνέλευση των μετόχων, συμμορφούμενη προς τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42, τροποποιήσει την προταθείσα από το διοικητικό συμβούλιο, διανομή των κερδών ως προς το ύψος των αμοιβών και ποσο­στών των διοικητικών συμβούλων και διευ­θυντών και συνεπώς μειώσει τα διανεμόμε­να σε αυτούς ποσά, μπορεί να υποβάλει συμπληρωματική - τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για το μέρος των κερδών που τελικά δε διανέμεται, εντός μηνός από τη δημοσίευση του νό­μου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς την επιβολή σε βάρος της αυτού προσαύξησης λόγω εκπροθέσμου υποβολής.

5. Για την παρακράτηση και απόδοση φόρου σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα εφαρμόζονται, σύμφωνα με την παρ. 5, οι διατάξεις των παρ. 10, 11, 12 του άρ­θρου 29 του ν.δ. 3323/1955 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 3843/1958.

δ. Τα αδιανέμητα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που έχουν φορολογηθεί στο όνομα του νομικού προσώπου, αν διανεμη­θούν ή κεφαλαιοποιηθούν από 12 Μαίου1992 και μετά, υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή 3%, χωρίς να επιστρέφεται ή να συμψηφίζεται ο φόρος εισοδήματος που είχε καταβληθεί κατά το χρόνο που  προέκυψαν αυτά. Ο φόρος αυτός βαρύνει την εταιρία και δεν εκπίπτεται σαν δαπάνη από ακαθάριστα έσοδά της, ούτε συμψηφί­ζεται με το φόρο εισοδήματος που οφείλε­ται από την εταιρία. Η απόδοση αυτού στο Δημόσιο γίνεται με δήλωση της εταιρίας που υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από το χρόνο που η γενική συνέλευση των μετό­χων εγκρίνει την πιο πάνω διανομή ή κεφα­λαιοποίηση. Η απόδοσή του γίνεται εφάπαξ.

Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση τό­σο της εταιρίας όσο και των δικαιούχων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης