Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1104/3.6.1992 Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος


ΠΟΛ.1104/3.6.1992
Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος

ΠΟΛ.1104/3.6.1992 Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1104/3.6.92 Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος

Σας κοινοποιούμε το Προεδρικό Διάταγμα 173/92 «Αρμοδιότητες Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΥΟ)» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 81 Α, για να λάβετε γνώση.

Π.Δ. 173/5.5.92 (ΦΕΚ 81 Α)

Αρμοδιότητες Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ)

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 32 του Ν. 1882/90 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α 43), β) της παραγρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 1947/91 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις (Α 70), γ) του άρθρου 10 του Ν. 1989/91 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α 192).

2. Τα γνωμοδότηση αριθ. 107/1992 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΟΥ αναπληρώνει τον Προϊστάμενο αυτής σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου, στην άσκηση όλων των καθηκόντων των υποχρεώσεών του.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τις ΔΟΥ που διαρθρώνονται σε 7 Τμήματα και πάνω.

Άρθρο 2

1. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΟΥ εποπτεύει και συντονίζει τις εργασίες των κατωτέρω Τμημάτων, όπου υφίστανται: Λογιστικού, Εσόδων, Εξόδων, Δικαστικού, Φορολογίας, Κεφαλαίου, Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) και Φορολογίας Καπνού.

2. Για τις ΔΟΥ Πληρωμών Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης εποπτεύει και συντονίζει τις εργασίες των Τμημάτων Ι έως και Χ, Ι έως και ΙΙΙ και Ι έως ΙV αντίστοιχα.

3. Επίσης, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΟΥ έχει την ευθύνη της μηχανοργανώσεως αυτής και την παρακολούθηση των μηχανογραφικών εφαρμογών.

Άρθρο 3

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, το Π.Δ. 114/91 (Α 46) καταργείται.

Στον υπουργό των Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης